Képviselőházi napló, 1906. XIII. kötet • 1907. október 12–november 26.

Ülésnapok - 1906-223

223. országos ülés 1907 november 21-én, csütörtökön. 327 Trauschenfels Emil, Várady Imre, Várnay Imre, Vertán Endre, Vildfeuer Károly, Weisz Julián, ifj. Wekerle Sándor, Weresmarihy Miklós, Zakariás János, gr. Zichy Aladár, gr. Zichy Béla, Zlinszky István, Adamovits István, Ajtay Aladár, gr. Andrássy Gyula, Ábrahám Dezső, Bakonyi Samu, Bárczay Sándor, Baross Jusztin, Beck- Lajos, Becsey Károly, Beniczky Árpád, Beniczky Ödön, Bernáth Béla, Bernát István, Bernáth Zoltán, Bizony Ákos, Bohus Károly, Burgyán Aladár, Buza Barna, Buzáth Ferencz, Csányi Sándor, Csep­reghy István, Csóti Géza, Czobor László, Darányi Ferencz, Dániel Pál, Dobrovics Milán, Egry Béla, Eitner Zsigmond, Emődy József, Faragó Antal, Farkas József, Fernbach József, Fernbach Péter, Filipich Lajos, Földes Béla, Förster Ottó, Gáspár János, Gratz Gusztáv, Günther Antal, Györgypál Domokos, Ha,mmersberg László, Heinrich Antal, Hilberth Károly, Hock. János, Hoffmann Ottó, Hoitsy Pál, Hódy Gyula, gr. Hunyady László, Jeszenszky Ferencz, Justh György, Justh János, Josipovich Géza, Kardos Samu, Kállay Lipót, Kolosi József, Kecskeméthy István, Kecskeméti Ferencz, Kerese György, Kmety Károly, Kovács Ernő, Kökényesdy Mihály, Kubik Gyula, Laehne Hugó, László László, Lázár Pál, Leszkay Gyula, Lindner Gusztáv, Luby Géza, gr. Mailáth Géza, Majthényi Ádám, Meczner Béla, Mihálovits Endre, Mihályi Péter, Muzsa Gyula, Nagy Barna, Nagy Dezső, Nagy Sándor, Návay Lajos, Nehrebeczky György, Nemes Bertalan, Nyegre László, Oberth Károly, Okolicsányi László, Okolicsányi-Zsedényi Ede, Olay Lajos, Péchy Zsigmond, Pleiniger Fe­rencz, Pogány Lajos, Popovics Sándor. Nemmel szavaztak: Rojc Milán, Surmin György, Turkovics Dragan Péter, Tuskan Gergely, Vinkovics Tivadar, Vrbaničs Ferencz, Banyanin János, Bárcsics Erazmusz, Bedekovics György, Brlics Vatroszláv, Budiszavljevics Bude, Grahovac Mirko, Lorkovics Iván, Lukinics Ödön, Magdics Péter, Mazsuranics Bogoszláv, Muacsevics Vazul, Pinterovics Antal, Pribicsevics Szvetozár. Távol voltak : gr. Andrássy Géza, gr. Andrássy Sándor, gr. Apponyi Albert, Ártim Mihály, Babo­csay Sándor, Babó Mihály, Badinyi Lajos, Bakó József, Ballagi Aladár, Balogh Mihály, Baloghy Ernő, Barabás Béla, Barcsay Andor, Baross János, Barta Ödön, Bartal Ferencz, gr. Batthyány József, gr. Batthyány Lajos, gr. Batthyány Tivadar, gr. Batthyány Zsigmond, b. Bánffy Dezső, Bedőházi János, Bella Mátyás, Bene István, Benedek János, Beniczky Elemér, gr. Benyovszky Rezső, gr. Benyovszky Sándor, Berzsenyi Jenő, Betegh Imre, gr. Bethlen Ádám, gr. Bethlen István, Blaho Pál, Bolgár Ferencz, Bottlik István, Bottlik János, Bozóky Árpád, Brázay Zoltán, Bredicean Koriolán, Bresztyenszky Kálmán, Bródy Ernő, Bruckner Vilmos, Buday Barna, Burdia Szilárd, Babics­Gyalszki Lyúba, Bauer Antal, Chernel- Gyula, Ciocán János, Copony Traugott, Csernoch János, Csépány . Géza, Csitáry Béla, Csizrnazia Endre, Csizmazia Ferencz, Csontos Andor, Czibur Ber­talan, Cerovac István, Damián Vazul, Darányi Ignácz, Dániel László, b. Dániel Tibor, gr. Dessewffy Emil, Désy Zoltán, Dobroszláv Péter, Dras­kóczy László, Dudits Endre, Drohobeczky Gyula, Eitel Viktor Adolf, Endrey Gyula, Eötvös Károly, gr. Erdődy Gyula, Ernszt Sándor, Ertl János, gr. Esterházy Béla, gr. Esterházy Móricz, Éber Antal, Farkasházy Zsigmond, Fábry Károly, Fenyvesi Soma, Ferdinándy Béla, Ferenczy Géza, Fodor Kálmán, Fogarassy Zsigmond, Fried Lajos, Gaál András, Gaál Gyula, Gál Sándor, Geréb János, Giesswein Sándor, Goldis László, Gothard Sándor, Gresskoivitz Vilmos, Gyarmathy Dezső, Gyuriss Emil, gr. Hadik János, gr. Hadik Sándor, Hainrikffy Pál, Hajdú Frigyes, Halász Lajos, Haviár Dániel, Hebrony József, Hellebronth Géza, Hencz Károly, Hentaller Lajos, Hermán Ferencz, Hédervári Lehel, Hinléder Ernő, Hirtenstein Lajos, Hodzsa Milán, Holló Lajos, Horthy Béla, b. Horváth Arthur, Horváth Dezső, Horváth Gyula, Horváth József (marosujvári), Horváth József (nagyvázsonyi), Hrabovszky Guidó, Harambasics Ágost, Illyés Bálint, b. Inkey József, Irsay József, Issekutz Győző, Ivánka Imre, Ivánka Milán, Ivánka Oszkár, Ilics Gedeon, Jankovics Marczell, Jánoy-Madocsány Gyula, Jekelfalussy Lajos, b. Jungenfeld Károly, Juriga Nándor, Justh Gyula, Kacskovics Géza, Karácsonyi Sándor, gr. Karátsonyi Jenő, Kállay Tamás, Kelemen Samu, Keller István, Keszits Antal, Kollár Márton, Koller Tivadar, Kopony Vilmos, Korda Andor, Kossuth Ferencz, Kovács Pál, Kovácsy Albert, Kuales Godofréd, Kubinyi Márton, Kun Árpád, Kuszka István, Kraszo­jevics György, Lányi Mór, László Mihály, Lázár Zoárd, Leitner Adolf, Lengyel Zoltán, Lévay Mihály, Lipthay Sándor, Lovászy Andor, Lovászy Márton, Luby Béla, Lukács László, Liszavac Mladen, idb. Madarász József, ifi. Madarász József, Mahler György, Malatinszky György, Maniu Gyula,- Manoj­lovics János, Marjay Péter, Markhreit Gyula. Markhot Aladár, Markos Gyula, Máriássy Mihály, Mednyánszky László, Melzer Vilmos, Meskó László. Mezőfi Vilmos, Mezőssy Béla, Mérey Lajos, Miháli Tivadar, Miksa Imre, Mikszáth Kálmán, Molnár Ákos, Molnár János, Molnár Jenő, Moskovitz Iván, Mrksity Jása, Mukits Simon, Musitzky Döme, Mutter Károly, Medakovics Bogdán, Mocl­rusán Gusztáv, Nagy Emil, Nagy Ferencz, Nagy György, Németh Imre, Novacu Aurél, Nóvák Dániel, Nyáry Béla, Novoselo Mátyás, Oncu Miklós, övári Ferencz, őrgróf Pallavicini György, Papp Béla, Papp Elek, Pap Zoltán, Pataky László, Pescha Miklós,Pető Sándor, Petrogalli Oszkár, Petrovics István, Philipp János, Pilisy István, Polit Mihály, Polónyi Dezső, Polónyi Géza, Pop Cs. István, Popovics György, Posgay Miklós, Potoczky Dezső, Putnoky Mór, Penyics Bogdán, Popovics Dusán, Purics József, Raisz Aladár, Rajk Aladár, Rákosi Viktor, Ráth Endre, Rátkay László, b. Révay Simort, Rigó Lajos, Rudnyánszky György, b. Rudnyánszky Sándor, b. Ranch Géza, Sándor Pál, Schmidt Károly, Schriffert József, Schuller Rezső, gr. Semsey László,

Next

/
Oldalképek
Tartalom