Képviselőházi napló, 1906. XI. kötet • 1907. junius 21–julius 4.

Ülésnapok - 1906-187

258 187. országos ülés 1907 június 28-án, pénteken. gr. Zichy Béla, gr. Zichy Miklós, Ajtay Aladár, gr. Andrássy Gyula, Ábrahám Dezső, Babocsay Sándor, Ballagi Aladár, Baloghy Ernő, Barabás Béla, Barcsay Andor, Baross Jusztin, Bartal Ferencz, gr. Batthyány Tivadar, gr. Batthyány Zsigmond, Beclc Lajos, Bedőházi János, Beniczky Ödön, gr. Benyovszky Sándor, Bernáth Béla,, Bernáth István, Berzsenyi Jenő, Bizony Ákos, Bohus Károly, Bolgár Ferencz, Brázay Zoltán, Bruckner Vilmos, Buday Barna, Burdia Szilárd, Buza Barna, Chernel Gyula, Ciocán János, Csépány Géza, Gsitáry Béla, Csiz­rnazia Endre, Czibur Bertalan, Darányi Ferencz, Darányi Ignácz, Emődy József, Endrey Gyula, Ernszt Sándor, gr. Esterházy Móricz, Farkasházy Zsigmond, Ferdinándy Béla, Fernbach Péter, Fodor Kálmán, Földes Béla, Förster Ottó, Fried Lajos, Gaal Gaszton, Gál Sándor, Günther Antal, Gyuriss Emil, Hajdú Frigyes, Halász Lajos, Hammersberg László, Ilaviár Dániel, Hebrony József, Heinrich Antal, Hettebronth Géza, Hencz Károly, Hentaller Lajos, Hédervári Lehel, Hilberth Károly, Hirten­stein Lajos f Hoffmann Ottó, Horthy Béla, b. Horváth Arthur, Horváth József (marosujvári), Horváth József (nagyvázsonyi), Hódy Gyula, Illyés Bálint, Jeszenszky Ferencz, Justh György, Justh János, Kacskovics Géza, gr. Karácsonyi Jenő, Kaufmann Géza, Kállay Lipót, Kecskeméthy István, Keller István, Készíts Antal, Kopony Vilmos, Korda Andor, Kossuth Ferencz, Kubik Gyula, Kubinyi Márton, Kun Árpád, László Mihály, Leszkay Gyula, Lévay Mihály, Lindner Gusztáv, Lovászy Andor, id. Madarász József, ifj. Madarász József, gr. Mailáth Géza, Markhót Aladár, Meczner Béla, Melzer Vilmos, Mezőssy Béla, Mérey Lajos, Miksa Imre, Molnár Jenő, Mutter Károly, Muzsa Gyula, Nagy Dezső, Nagy Ferencz, Nehrebeczky György, Németh Imre, Nyáry Béla, Nyegre László, Okoli­csányi László, Okolicsányi-Zsedényi Ede, Olay Lajos. Nemmel szavaztak : Brediceanu Koriólán, No­vacu Aurél. Távol voltak : Adamovich István, gr. Andrássy Géza, gr. Andrássy Sándor, gr. Apponyi Albert, Árúm Mihály, Babó Mihály, Bakonyi Samu, Bakó József, Balogh Mihály, Baross János, Barta Ferencz, Barta Ödön, gr. Batthyány József, gr. Batthyány Lajos, b. Bánffy Dezső, Becsey Károly, Bella Mátyás, Bene István, Benedek János, Be­niczky Elemér, gr. Benyovszky Rezső, Bernáth Zoltán, Betegh Imre, gr. Bethlen Ádám, gr. Bethlen István, Blaho Pál, Bottlik István, Bottlik János, Bozóky Árpád,, Bresztyenszky Kálmán, Bródy Ernő, Burgyán Aladár, Buza Barna, Bárczay Sándor, Badinyi Lajos, Beniczky Árpád, Babics­Gyalszki Lyuba, Banyanin János, Bauer Antal, Bárcsics Eraznmsz, Bedekovics György, Brlics Vatroszláv, Budiszavljevics Bude, Copony Traugott, Csányi Sándor, Csepreghy István, Osernoch János, Csizmazia Ferencz, Csontos Andor, Czobor László, Csáti Géza, Cerovac István, Damián Vazul, Dániel László, Dániel Pál, b. Dániel Tibor, gr. Dessewffy Emil, Dobroszláv Péter, Dobrovics Milán, Draskóczy László, Dudits Endre, Drohobeczky Gyula, Egry Béla, Eitner Zsigmond, Eötvös Károly, gr. Erdődy Gyula, Ertl János, gr. Esterházy Béla, Éber Antal, Eitel Adolf Viktor, Faragó Antal, Farkas József, Fábry Károly, Fenyvesi Soma, Ferenczy Géza, Fernbach József, Filipich Lajos, Fogarassy Zsig­mond, Gaál András, Gaál Gyula, Gáspár János, Geréb János, Giesswein Sándor, Goldis László, Gothard Sándor, Gratz Gusztáv, Gresskowitz Vilmos, Gyarmathy Dezső, Györgypál Domokos, Grahovac Mirko, Georgievics Tivadar, gr. Hadik János, gr. Hadik Sándor, Hermán Ferencz, Hinléder Ernő, Hock János, Hodzsa Milán, Hoitsy Pál, Holló Lajos, Horváth Dezső, Horváth Gyula, Hrabovszky Guidó, gr. Hunyady László, Hainrikffy Pál, Harambasics Ágost, b. Inkey József, Irsay József, Issekutz Győző, Ivánka Oszkár, Ivánka Milán, Ivánka Imre, Ilics Gedeon, Jankovics Marczell, Jánoky-Madocsányi Gyula, Jekelfalussy Lajos, b. Jungenfeld Károly, Juriga Nándor, Justh Gyula, Josipovich Géza, Karácsonyi Sándor, Kardos Samu, Kaufman Géza, Kállay Tamás, Kálosi József, gr. Károlyi István, Kecskeméti Ferencz, Kelemen Samu, Kerese György, Kmety Károly, Kollár Márton, Koller Tivadar, Kovács Ernő, Kovács Pál, Kovácsy Albert, Köké­nyesdy Mihály, Kuales Godofréd, Kuszka István, Kraszojevics György, Laehne Hugó, Lányi Mór, László László, Lázár Pál, Lázár Zoárd, Leitner Adolf, Lengyel Zoltán, Lipthay Sándor, Lovászy Márton, Luby Béla, Luby Géza, Liszavac Mladen, Lukinics Ödön, Lorkovics Iván, Mahler György, Majthényi Ádám, Malatinszky György, Maniu Gyula, Manojlovics János, Marjay Péter, Markhreit Gyula, Markos Gyula, Máriássy Mihály, Mednyán­szky László, Melczer Géza, Meskó László, Mezőfl Vilmos, Miháli Tivadar, Miliálovits Endre, Mihályi Péter, Mikszáth Kálmán, Molnár Ákos, Molnár János, Moskovitz Iván, Mrksity Jása, Mukits Simon, Musitzky Döme, Magdics Péter, Mazsuranics Bogoszlév, Medakovics Bogdán, Modrusán Gusztáv, Muacsevics Vazul, Nagy Barna, Nagy Emil, Nagy György, Nagy Sándor, Návay Lajos, Nemes Bertalan, Nóvák Dániel, gr. Normann-Ehrenfels Rudolf, Novoszelo Mátyás, Oberth Károly, Oncu Miklós, Óváry Ferencz, Papp Elek, Pap Zoltán, Pataky László, Pető Sándor, Petrogalli Oszkár, Petrovics István, Péchy Zsigmond, Pilisy István, Pleininger Ferencz, Polit Mihály, Polónyi Dezső, Polónyi Géza, Pop Cs. István, Popovics György, Popovics Sándor, Potoczky Dezső, Penyics Bogdán, Pinterovics Antal, Popovics Dusán, Potocsnyák Ferencz, Pribicsevics Szvetozár, Purics József, Raisz Aladár, Rajk Aladár, Rákosi Viktor, Reök Iván, Rudnyánszky György, b. Ranch Géza, Rojc Milán, Saára Gyula, Schmidt Károly, Schriffert József, Schuller Rezső, Serbán Miklós, Simonyi-Semadam Sándor, Somogyi Aladár, gr. Somssich Tihamér, Suciu János, Surmin György, Sipulo Ferencz, Szabó István, Szabó Károly, Szappa­nos István, Szemere Miklós, Szentiványi Árpád, Szi­lassy Zoltán, Szinyey-Merse Félix, Szkicsák Ferencz, Szluha István, b. Sztojanovits Iván,Tallián Béla, Tó­los István, Telbisz Alajos, gr. Teleki Géza, gr. Teleki Pál, Teszelszky József, Thaly László, Tóth János,

Next

/
Oldalképek
Tartalom