Képviselőházi napló, 1906. IV. kötet • 1906. november 15–deczember 12.

Ülésnapok - 1906-76

NÉVMUTATÓ. (A vastagabb számok az üléseket jelölik, melyekben az illetők működtek; a többi szám jelöli a lapokat, hol az illetők felszólalásai vagy beszédei kezdőd­nek, vagy szólási szándékuk van kifejezve.) ülnökök: Justh Gyula 61—70. Návay Lajos 60, 61, 63—66, 69, 71. Rakovszky István 67, 71, 72, 75, 76. Jegyzők: Benedek János 60, 64, 66—69, 74-76. Darányi Ferencz 67—69. Egry Béla 60. Hammersberg László 61—63, 70—76. Harambasics Ágost 64, 72, 73. Raisz Aladár 61 — 72. Ráth Endre 60—63, 65. Thorotzkai Miklós gr. 65, 66, 70, 74-76. Várady Károly 71, 73. Előadók: Babó Mihály Költségvetés 1907-re; kereskedelemügyi tárcza 66. Bakonyi Samu Hadmentességi dijalap álladéka 1905-ben 65. Honvédmenház állapota 1905-ben 65. Honvéd nevelő- és képzőintézetek állapota 1905-ben 65. Küzös hadsereg katonai nevelő- és képzőinté­zeteiben magyar állami alapítványi helyekre elhelyezett ifjak 1905-ben 65. Tiszti áthelyezések a közös hadseregből a honvédség ténylegesállományába 1905/1906­ban 65. Jordán Ferencz budapesti lakos kérvénye 65. Bizony Ákos Tóth János igazolása 66. Birói és ügyészi szervezet némely módosi­tása 68. Hock János »Országos Ráth György Múzeum« létesítése 76. Lotz Károly művészi hagyatékának az állam részére való megszerzése 76. Hoitsy Pál Költségvetés 1907-re (ált.) 60. — Kisebb tárczák 62. Kálosi József Bene István ment. ügye 66. Bozóky Árjaád ment. ügye 66. Farkasházy Zsigmond ment. ügye 66. Fogarassy Zsigmond ment. ügye 66. Juriga Nándor ment. ügye 66. Kardos Samu ment. ügye 70. Koller Tivadar ment. ügye 66. Lovászy Andor ment. ügyei 66. Nagy György ment. ügye 66. Szluha István ment. ügye 66. Visontai Soma ment. ügye 66. Markkot Aladár Viddini cs. és kir. konzulátus birói hatás­körének megszüntetése, a ruszcsuki cs. és kir. konzulátus birói hatáskörének a viddini cs. és kir. konzulátus területére kiterjesz­tése és a várnai cs. ós kir. konzulátusnak teljes birói hatáskörrel való felruházása 69. Mitroviczai cs. és kir. konzulátusnak teljes birói hatáskörrel való felruházása 69. Konzuli bíróságoknál hatályos hagyatéki el­járási szabályok kiegészítése 69.

Next

/
Oldalképek
Tartalom