Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

Ülésnapok - 1905-38

Tárgymutató. 491 Királyi kéziratok elintézésének sorrendje; házszabályok 207. §-a (elnök kijelentés 463, 466) 38. Hozzászóltak: Andrássy Gyula gr. 404. Kossuth Ferencz 464. Fejérváry Géza b. 463, 465, Lengyel Zoltán 465. 466. Polónyi Géza 464. Tisza István gr. 463, 465. Kifogásolt megbízólevelek : Baross János 3, 6. Bauer Mihály 3, 6. Benyovszky Sándor gr. 3, 6. Boda Vilmos 3, 6. Dömötör Mihály 3, 6. Gál Sándor 3, 6. Geréb János 3, 6. Hadik Sándor gr. 5. Hencz Károly 3, 6. Horváth József (Drakulics Pál képviselő kifogása) 3, 6. Hrabovszky Guidó 3, tí. Jankovich Marczell 3, 6. Kaufmann Géza 3, 6. Leitner Adolf 3, 6. Mailáth Géza gr. 3, 6. MezŐfi Vilmos 3, (>. Miklós Ödön 3, 6. Nagy Emil 3, 6. Pap Sándor 3, 6. Pop. Cs. István 3, tí. Ragályi Béla 3, 6. Eakovszky István 3, 6. Serbán Miklós 3. Somogyi Aladár (Drakulics Pál képviselő kifogása) 3, 6. Szüllő Géza 3, 6. Zichy Aladár gr. 3, 6. Kivándorlási — ad hoc — bizottság vá­lasztása 28, 31, 33. Kivándorlási ügynökök meghatalmazásának megszüntetése (1. Interp. Udvary Ferencz) 30. Kivándorlásról szóló 1903: IV. t.-cz. mó­dosítása ; Simonyi-Semadam Sándor indtv. (írom. 58) 27/28. Hozzászóltak: Simonyi-Semadam Sándor Tisza István gr. 306. 303. Kivándorlásról szóló 1903: TV. t.-cz. mó­dosítása tárgyában Simonyi-Semadam Sándor indítványának bizottsághoz utasítása; ház­szabályok 199., 101. §-a. — (Hozzászóltak: Batthyány Tivadar gr. 311. — Giesswein Sándor 311. — Holló Lajos 310. — Krasznay Ferencz 310. — Polónyi Géza 309, 310. — Rakovszky István 309, 311. — Sághy Gyula 312. — Tisza István gr. 308, 311) 28. Koaliczió programmja (1. Felirati vita) 17. Korelnök: id. Madarász József 1 — 3. Hozzászóltak : Csávosy Béla 3. id. Madarász József (szék­foglaló) 3 (búcsúzó) 14. zás 3. Korelnök és körjegyzőknek köszönetszava­Hozzászólt: Kossuth Ferencz 14. Korjegyzők: Bittó Dénes, Kállay Tamás, Kerese György, ifj. Madarász József, Szunyog Mihály, Teleki Pál gr. 1— i. Hozzászólt: id. Madarász József 3. Kormány kineveztetése és bemutatkozása (1. Fejérváry) 38. Kormány lemondása (1, Tisza István gr.) 38. Lemondás a bizottsági tagságról: Szivák Imre 29. Lemondás a jegyzői állásról: Esterházy Kálmán gr. 5. Lemondások a képviselőségről: Barabás Béla (a vácziról lemond, az aradit megtartja) 6. Bánffy Dezső b. (a pápairól lemond, a sze­gedit megtartja) 31. Gränzenstein Béla (a soproniról lemond, az oraviczait megtartja) 7. Hadik Sándor gr. 35. Lányi Bertalan 38. Lukács László (a győriről lemond, a körmöcz­bányait megtartja) 7. Sándor János (a marosvásárhelyiről lemond, a nagyszőllősit megtartja) 35. Somogyi Aladár 35. Szalay Lajos 16. Tallián Béla (a szegedi I. kerületről lemond, a törökkanizsait megtartja) 7. 31. Lenan-szobor leleplezési ünnepélye Csatádon Lex-Daniel (1. Dániel Gábor-féle htj.) 8. Liftkezelök kérvénye fizetésük rendezése iránt (írom. 8) 11, 12. Hozzászóltak: Batthyány Tivadar gr. 66. Dániel László (előadó) 56, Luppa Péter halála 8. Magyar autonóm vámtarifa készítése, Kossuth Ferencz indtv. (1. Autonóm) 27. 62*

Next

/
Oldalképek
Tartalom