Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

Ülésnapok - 1905-2

2. országos ülés 1905 február Í8~án, szombaton. 7 Árpád, Farkas József, Rigó Ferencz, Hrabovszky Guidó, gr. Tisza István, Blaskovics Sándor, Illyés Bálint, Lányi Bertalan, Hinléder Ernő, Bakonyi Samu, Kovács Pál, Bartal Ferencz, Vietoris Miklós, Sümegi Vilmos, Nyáry Béla, Tallián Béla, Vészi József, Horthy Béla, Russu Sirianu János, Hammersberg László, "Wlassics Gyula, Mikszáth Kálmán, Áchim L. András, Kende Péter, Falk Miksa, Montbach Imre, gr. Bethlen Balázs, Darányi Ferencz, Polczner Jenő, Bernáth Béla, Zakariás János, Kelemen Béla, Steiner Ferencz, Ciocán János, Heincz Hugó, Kerese György, Szontagh Andor, id. Madarász József, Posgay Miklós, Rakovszky István. V. osztály: Okolicsányi László, Darányi Ignácz, gr. Károlyi István, b. Podmaniczky Frigyes, gr. Benyovszky Sándor, Lukáts Gyula, Eötvös Károly, Hintz Ernő, gr. Vigyázó Ferencz, Bedőházi János, Issekutz Győző, Csizmazia Ferencz, Farkas Ábrahám, Horváth Gyula, Pisztóry Mór, Osillaghy György, Ballagi Aladár, Brázay Zoltán, Miklós Ödön, Molnár Ákos, Fábry Károly, Kabos Ferencz, Kiss Pál, Kele­men Samu, Semsey László, Draskóczy László, Udvary Ferencz, Buteán János, Gyapay Pál, Heílebronth Géza, Szakács Zoltán, Telecsky Kristóf, Endrey Gyula, Miloszavlyjevics Milán, b. Wesselényi Miklós, Szász Zsombor, Bottka Béla, Nemes Zsigmond, b. Szentkereszty György, Giesswein Sándor, Laebne Hugó, Marjay Péter, Kovács Ernő, Krasznay Ferencz. VI. osztály: Bozóky Árpád, Vertán Endre, b. Nopcsa Elek, Gsepreghy István, Kmety Ká­roly, Thaly László, Lasalovszky Béla, Nyegre László, Balogh Mihály (máramarosi), gr. Zichy Jenő, üray Miklós, Sturman György, Oberth Károly, Gromon Dezső, Vlád Aurél, Csernoch János, Mukits Simon, Vajay István, Várady Károly, b. Bánffy Dezső, Perczel Dezső, "Wer­ner Gyula, Szabó István, Láng Lajos, Boncza Miklós, Rudnay István, Kapotsfy Jenő, Kállay Ubul, Bölöny József, Meskó László, Karácsonyi Sándor, Lázár László, Holló Lajos, Balogh Mi­hály (nagyszáj ontai), gr. Károlyi Mihály, Ma­darász Imre, Óváry Ferencz, Demko Kálmán, Török Béla, Burgyán Aladár. Putnoky Mór, Olay Lajos, Szemere Huba. Következik a hetedik osztály, (A nevek kisors oltatnak): Kaufmann Géza, Radisits Jenő, gr. Zselénszky Róbert, Baross Jusztin, b. Vojnits István, Vermes Zoltán, Zlinszky István, Kuszka István, gr. Bethlen István, Ferenczy Géza, Rajk Aladár, Mihályi Péter, gr. Erdó'dy Gyula, Szulyovszky Dezső, Mezőssy Béla, Hentaller La­jos, Terbócz István, Szatmári Mór, Lurtz Ká­roly, Bauer Mihály, Chernel Gyula, Barabás Béla, Tóth János, Erdély Sándor, gr. Bethlen Sándor, Hieronymi Károly, Nagy Ferencz, gr. Wenckheim István, Molec Dani, Bolgár Fe­rencz, gr. Hadik János, Sághy Gyula, Wild­feuer Károly, Luby Géza, Drakulics Pál, gr. Majláth Géza, Sipeky Sándor, Fodor Kálmán, Hódossy Imre, Lukács László, Ugron Gábor, Pap Zoltán, gr. Khuen-Héderváry Károly. Következik a nyolczadik osztály. (A nevek Hsorsoltatnak.) t Miksa Imre, gr. Hadik Sándor, Szentiványi Árpád, Horváth József, Pop Cs. István, Szappanos István, Návay Lajos, Zboray Miklós, Kubik Béla, Hodzsa Milán, b. Stoja­novics Iván, Kabdebó Gergely, Malatänszky György, Kállay Lipót, Trubinyi János, Nyíri Sándor, Jankovics Marezel, gr. Zichy Miklós, Sziklay Ede. Horváth Dezső, gr. Andrássy Sándor, Markos Gyula, Dörr Soma, Hlatky Endre, Semsey Boldizsár, Majthényi Ádám, Szmrecsányi György, Huszágh István, Gajáry Géza, Csányi Sándor, Lengyel Zoltán, Pavlo­vics Ljubomir, Molnár János, Széll Kálmán, Farkasházy Zsigmond, Neiszidler Károly, Szalay László, gr. Zichy Vladimír, gr. Károlyi György, Babó Mihály, Dásy Zoltán, Szász József, Búza Barna. IX. osztály: Csépán Géza, Ertl János, Piukovich Elemér, Zanella Richárd, gr. Andrássy Tivadar, gr. Hadik Béla, Gyárfás Endre, Szúnyog Mihály, Hertelendy László, gr. Ester­házy Mihály, Vancsó Gyula, Vargha Károly, gr. Esterházy Kálmán, Suciu János, Rónay Elemér, Rubinek Gyula, Bornemisza Lajos, Fernbach Károly, Dókus Ernő, Komjáthy Béla, Bittó Dénes, Kálosi József. b. Kaas Ivor, Ferdinándy Béla, Förster Ottó, Nagy Emil, Rosenberg Gyula, Morzsányi Károly, gr. Batthyány József, Simonyi-Semadam Sándor, Bay Lajos, Hock János, gr. Benyovszky Móricz, Geréb János, Meczner Béla, Dámján Vazul, Angyal József, Hédervári Lehel, Szkiesák Ferencz, Justh Ferencz, Révai Mór, Szluha István, Ke­deczey János. Következik a horvát képviselők osztályokba sorsolása, (Kihúzza a neveket.) I. osztály: Cseh Ervin, Josipovich Géza, Gyurgyevics Vászó, Csincsek Flórián, Ferrich Ferencz. II. osztály: Pavics Ármin, Adamovics Béla, Sorák Péter, Barlovics István, Nedelykovics Tivadar. III. osztály: Krajacz László, Josipovich Imre, Krajcsovics Ottó, Egersdorfer Sándor, Masics Illés. IV. osztály: Josipovich Lajos, Kiss Oszkár, Silovics József, Kovacsevics István, Koszovácz Fridolin. V. osztály: Martinecz Ignácz, Nemcsics Szlavolyul, Ratkovics Iván, gr. Kulmer Lajos. VI. osztály: Gavranics Péter, Tomasics Miklós, Saj Nándor, Chavrak - Letonavicski Levin. VII. osztály: Maseg Lipót, Makszimovics Milán, Dedovics György, Stekovics János. VIII. osztály: Sumánovics Szvotiszláv, Spe­vecz Ferencz, Bénák Károly, Popovics Vazul István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom