Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

VIII Tartalom. 2k. országos ülés. 1905. évi május hó 12-én. A jegyzőkönyv hitelesítése. — A gazgasági bizottság jelentésének benyujtása a háznak június havi költségvetése tárgyában. — A könyvtári bizottság jelentésének benyujtása a könyvtár 1902—1906-iki országgyűlés harmadik és negyedik ülészszaka alatt történt gyarapodásáról, használatáról és számadásáról. — Vietoris Miklós biráló-bizottsági tag eskütétele. — A felirat hitelesítése, aláírása és megpecsótelése. — A bizottságok meg­választása. — A jegyzőkönyv hitelesítése 270 25. országos ülés. 1905. évi május hó 13-án. Elnöki előterjesztések, ezek során bizottságok alakulásának bejelentése és az összeférhet­lenségi ügyekben való ítélkezésre kijelölt 80 képviselő névjegyzékének bemutatása. — B. Bánffy Dezső, Eitner Zsigmond és Bakonyi Samu mentelmi joguk megsértését jelentik be. — Az indítvány- és interpellácziós-könyvek bemutatása. — A mentelmi bizottság jelentésének tárgyalása Sándor Pál, Gromon Dezső, Suciu János, Pap Géza, Szőts Pál, Buzáth Ferencz, Pap Zoltán, Várady Károly, Okolicsányi László, Pavlovics Ljubomir, Giesswein Sándor, Ülay Lajos, Vlád Aurél és Lengyel Zoltán mentelmi ügyeiben. — Polónyi Géza, Olay Lajos, Eákosi Viktor. Zboray Miklós, gr. Zichy Aladár, Pap Zoltán, Holló Lajos, Sümegi Vilmos és Pozsgay Miklós mentelmi joguk megsértését jelentik be 275 26. országos ülés. 1905. évi május hó 22-én. A jegyzőkönyv hitelesítése. — Elnök bejelenti gr. Andrássy Tivadar elhunytát. — Egyéb elnöki előterjesztések; ezek során Serbán Miklós időközi választáson megválasz­tott képviselő megbízólevelének bemutatása; b. Bánffy Dezső Szeged város I. választó­kerületében megválasztott képviselő, továbbá a kir. Curia bemutatott átiratai alapján gr. Esterházy Kálmán ós Markbreit Gyula képviselők végleges igazolása; az o.-szefér­hetlenségi állandó bizottság ítéletének bemutatása Kabdebo Gergely összeférhetlenségi ügyében; Krasznay Ferencz mentelmi joga megsértésének bejelentése. — A mentelmi bizottság jelentésének bemutatása Hodzsa Milán, Szulyovszky Dezső, Molnár Albert, b. Kaas Ivor, Bozóky Árpád. Ugron Gábor, Kapotsffy Jenő, Bussu Sirianu János, A.rtim Mihály, Török Ferencz, Lengyel Zoltán, Krasznay Ferencz, Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben. — Hock János és Ráth Endre mentelmi joguk megsértését jelentik be. — A következő ülés idejének és napirendjének megállapítása. 288 27. országos ülés. 1905. évi május hó 24-én. A jegyzőkönyv hitelesítése. — Elnöki előterjesztések, ezek során gr. Teleki Arvód meg­bízólevelének bemutatása. — Az összeférhetlenségi állandó bizottság jelentésének bemuta­tása, melylyel gr. Keglevich István összeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratoknak a belügyminisztériumtól való beszerzése tárgyában a ház intézkedését kéri. — A III. bíráló-bizottság ítéletének bemutatása a Eónay Elemér megbizólerele ellen beadott panasz visszautasítása tárgyában s ennek alapján nevezett képviselő végleges igazolása. — A kérvényi bizottság jelentésének benyujtása a kérvények első sorjegyzéke tárgyában. — Az indítvány- és interpellácziós-könyvek bemutatása. — A gazdasági bizottság jelen­tésének tárgyalása a képviselőház 1905. június havi költségvetéséről. —• A könyvtári bizottság jelentésének tárgyalás a képviselőház könyvtárának állapotáról az 1901 —1906-iki országgyűlés III. és IV. ülésszakában 291 28. országos ülés. 1905. évi május hó 25-én. A jegyzőkönyv hitelesítése. — Elnöki előterjesztések. — Az állandó igazolási bizottság elnökének jelentése, mely szerint a bizottság Damián Vazul választása ügyében vizsgáló­biztosul Barabás Bélát küldte ki. — Barabás Béla kiküldött vizsgálóbiztos eskütétele. — A III. bíráló-bizottság jelentésének benyujtása Hodzsa Milán megbízólevele ellen beadott panasz tárgyában s ennek alapján nevezett képviselő végleges igazolása. — Az igazolási állandó bizottság jelentésének benyujtása Serbán Miklós és gr. Teleki Arvéd megbízó­levelei tárgyában. — Az összeférhetlenségi állandó bizottság jelentésének tárgyalása a gr. Keglevich István összeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratok megszerzése tárgyában. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom