Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

Ülésnapok - 1905-5

24 5. országos ülés 1905 márczius 8-án, szerdán. Albert, Berzsenyi Jenő, gr. Bethlen Balázs, gr. Bethlen István, gr. Bethlen Sándor, Bittó Dénes, Bizony Ákos, Bolgár Ferencz, Boncza Miklós, Bornemisza Lajos, Botka Béla, Bozóky Árpád, Bölöny József, Brázay Zoltán, Bruckner Vilmos, Burgyán Aladár, Buzáth Ferencz, Barlovics István, Bénák Károly, Chernel Gyula, Ciocán János, Comsia Miklós, Craus Ist­ván, gr. Csáky Lajos, Csányi Sándor, Csávosy Béla, gr. Csekouics Gyula, Osepreghy István, Csernoch János, Csépán Géza, Chavrak-Letova­nicski Levin, Cseh Ervin, Csincsek Flórián, Dániel Gábor, Dániel László, Darányi Ferencz, Darányi Ignácz, Dési Géza, Désy Zoltán, Dókus Ernő, Dörr Soma, Dragoneszku Döme, Draku­lics Pál, Draskóczy László, Dedovics György, Egry Béla, Eitner Zsigmond, Endrey Gyula, Eötvös Károly, Erdély Sándor, gr. Erdó'dy Gyula, Ertl János, gr. Esterházy Mihály, Egersdorfer Sándor, Falk Miksa, Faragó Antal, Farkas Ábrahám, Farkas József, Farkasházy Zsigmond, Fábry Károly, Fejérváry Jenő, Ferdinándy Béla, Ferenczy Géza, Fernbach Károly, Fodor Kálmán, Förster Ottó, Ferrich Ferencz, Gajáry Géza, Giesswein Sándor, Gränzenstein Béla, Gromon Dezső, Gulner Gyula, Günther Antal, Gyapay Pál, Gyárfás Endre, Györgypál Do­mokos, Gavranics Péter, Gyurgyevics Vászó, gr. Hadik Béla, gr. Hadik János, Ham­mersberg László, Haviár Dániel, Haydin Imre, Hegedüs Károly, Heincz Hugó, Hel­lebronth Géza, Hentaller Lajos, Herczeg Ferencz, Hédervári Lehel, Hieronymi Ká­roly, Hinléder Ernő, Hintz Ernő, Hlatky Endre, Hock János, Hódossy Imre, Holczer János, Holló Lajos, Horthy Béla, Ajtics­Horváth Dezső, Horváth Gyula, Huszágh István, Illyés Bálint, b. Inkey József, Isse­kutz Győző, Ivánka Oszkár, Jakabffy Imre, Jeszenszky Ferencz, Justh Ferencz, Justh Gyula, Josipovich Géza, Josipovich Imre, Josipovich Lajos, b. Kaas Ivor, Kabdebó Gergely, Kabos Ferencz, Kacskovics Géza, Kapotsfy Jenő, Karácsonyi Sándor, Kállay Lipót, Kállay Tamás, Kállay Ubul, Kál­mán Rezső, Kálosi József, gr. Károlyi György, gr. Károlyi István, gr. Károlyi Mihály, gr. Károlyi Sándor, Kecskeméti Ferencz, gr. Keg­levich István, Kelemen Béla, Kelemen Samu, Keller István, Kende Péter, Kerese György, gr. Khuen-Héderváry Károly, Kiss Pál, Kmety Ká­roly, Koller Tivadar, Komjáthy Béla, Kossuth Ferencz, Kovács Ernő, Kovács Gyula, Kovács Pál, Krasznay Ferencz, Kuales G,odofréd, Kubik Béla, Kubinyi Márton, Kun Árpád, Kuszka István, Kiss Oszkár, Koszovacz Fridolin, Ková­csevics István, Krajacz László, Krajcsovics Ottó, gr. Kulner Lajos, Lator Sándor, Láng Lajos, Lányi Bertalan, Lázár Pál, Laehne Hugó, Lengyel Zoltán, Leszkay Gyula, Lindner Gusz­táv, Lovászy Márton, Lónyay Sándor, Luby Béla, Luby Géza. Lukács László, Lukáts Gyula, Lurtz Károly, Madarász Imre, id. Madarász József, ifj. Madarász József, Majthényi Ádám, Makkai Zsigmond, Malatinszky György, Marjay Péter, Markos Gyula, Meczner Béla, Melzer Vilmos, Meskó László, Mezőssy Béla, Mihályi Péter, Miksa Imre, Mikszáth Kálmán, Milo­szavljevicä, Milán, Molec Dani, Molnár Albert, Molnár Ákos, Molnár János, Molnár Jenő, Morzsányi Károly, Mukits Simon, Makszimo­vics Milán, Martinecz Ignácz, Maseg Lipót, Masics Illés, Milekics Tyiró, Nagy Ferencz, Nagy Sándor, Návay Lajos, Nedeczey János, Neiszidler Károly, Nemes Zsigmond, Nessi Pál, b. Nopcsa Elek, Novácu Aurél, Nyáry Béla, Nyegre László, Nedeljkovics Tivadar, Nem­csics Szlavojul, Oberth Károly, Okolicsányi László, Olay Lajos, Osztroluczky Miklós, Óváry Ferencz, Papp Elek, Pap Géza, Pap Zoltán, Pattyánszky Elek, Pavlovics Ljubomir, Perczel Dezső, Pildner Ferencz, Pisztóry Mór, Piukovich Elemér, b. Podmaniczky Frigyes, Pogány Lajos, Polczner Jenő, Polónyi, Géza, Posgay Miklós, Putnoky Mór, Pavics Ármin, Pliverics József, Popovics István, Popovics Vazul Ist­ván, Raisz Aladár, Rajk Aladár, Rauchbauer Nándor, Rákosi Viktor, Ráth Endre, Rátkay László, b. Révay Simon, Rónay Ernő, Rosen­berg Gyula, Rubinek Gyula, Rudnay Sándor, Ratkovics Iván, Salamon Géza, Samassa János, Sághy Gyula, Sándor János, Sándor Pál, Schmidt József, Schmidt Károly, Schriffert József, Schul­ler Rezső, Semsey Boldizsár, Semsey Lászlő, gr. Serényi Béla, Simonyi-Semadam Sándor, Sipeky Sándor, b. Sztojanovics Iván, Sturman György, Suciu János, Sümegi Vilmos, Saj Nándor, Silovics József, Sliepcsevics Dusán, Sorák Pé­ter, Spevecz Ferencz, Stekovics János, Sumáno­vics Szvetizíáv, Szabó István, Szabó Kálmán, Szakács Zoltán, Szalay Lajos. Szalay László, Szappanos István, Szatmári Mór, Szász József, Szász Zsombor, Szederkényi Nándor, Szemere Huba, Szentiványi Árpád, Szentiványi Gyula, b. Szentkereszthy György, Szerb György, Széll Kálmán, Szikla.y Ede, Szilassy Zoltán, Szi­vák Imre, Szluha István, Szluha János, Szmre­csányi György, Szmrecsányi Jenő, Szombathy György, Szontagh Andor, Szőts Pál, gr. Sztá­ray Sándor, Szulyovszky Dezső. Szuuyog Mihály. Tallián Béla, gr. Teleki Pál, Tellecsky Kristóf, Terbócz István, Thaly Kálmán, Thaly László, Tóth János, Török Bertalan, Török Béla, Török Ferencz, Trauschenfels Emil. Trubinyi János, Tomasics Miklós, TJdvary Ferencz, Ugron Gábor, Uray Imre, Uray Miklós, Vajay István, Vancsó Gyula, Varga Károly, Várady Imre, Várady Ká­roly, Vázsonyi Vilmos, Veres József, Vermes Zol­tán, Vertán Endre, A'eszi József, Vietorisz Mik­lós, gr. Vigyázó Ferencz, Világhy Gyula, Vi­sontai Soma, b. Vojnits István, gr. Wenck­heim István, Werner Gyula, b. Wesselényi Miklős, Wildfeuer Károly, Wlassics Gyula, Zaka­riás János, Zanella Richárd, Zboray Miklós,

Next

/
Oldalképek
Tartalom