Képviselőházi napló, 1901. XXXI. kötet • 1904. deczember 14–1905. január 3.

Ülésnapok - 1901-526

TÁRGYMUTATÓ (A vastagabb számok az üléseket jelölik, melyekben az előterjesztések vagy tárgyak előfordulnak.) Xormáayelőterjesztések és egyéb ügyek: Andrássy Gyula gr. békeközvetitése (1. Indem­nitás kérése; ex-lex választások.) 525. Bánffy Dezső b.—Rosenberg Gyula-féle sze­mélyes ügy (1. Dániel Gábor-féle htj, — Hozzá­szóltak: Bánffy Dezső b. 37, 39. — Polónyi Géza 29. — Rosenberg Gyula 25, 37. — Tisza István gr. 38.) 523. Dániel Gábor-féle htj. (írom. 702) 522, 523. Hozzászóltak: Andrássy Gyula gr. 5. Rakovszky István 18. Apponyi Albert gr. 7. Szederkényi Nándor 15. Bánffy Dezső b. 23. Tisza István gr. 9, 11, 13, Kossuth Ferencz 0. 15, 21, Kovács Pál 40. Zichy Jenő gr. 27. Polónyi Géza 29. Daratantoknak a házban való alkalma­zása (1. Dániel Gábor-féle htj.). — Hozzászólt : Rakovszky István 18, — 523.' Elnapolás (1. királyi leirat) 524, 525. 'Elnök felszólítása nyilatkozattételre a dara­bántóknak a házban való alkalmazása miatt (1, Dániel Gábor-féle htj.). — Hozzászólt: Rakovszky István 18. — Elnök válasza 19, 36. — 523. Elnöki zárójelentés (írom. 703) 526. 1848: IV. és 186?: X. t.-czikkek értelmezése (1. Indenmitás kérése; ex-lex választások) 525. 1867:X. t.-czikk értelmezése (í. Indemnitás kérése; ex-lex választások) 525. Ex-lex választások (1. Indemnitás kérése; ex-lex választások) 525. KÉPVH. NAPlA 1901 1906. XXXI. KÖTET. Feloszlatása az országgyűlésnek ex-lexben (1 Indemnitás kérése; ex-lex választások) 525. Ház megalakulása; házszabályok 23. §-a. (I. Dániel Gábor-féle htj,) Hozzászóltak: Bánffy Dezső b. 23. — Polónyi Géza 29. Házszahályvita, (1, Dániel Gábor-féle htj.) 522, 523. — 1. Indemnitás kérése; ex-lex vá­lasztások 526. Indemnitás kérése; ex-lex választások (V Dániel Gábor-féle htj.) 523, 525, 526. Hozzászóltak : Andrássy Gyula gr. 45, 49. Plósz Sándor 63. Apponyi Albert gr. 43, 60. Polónyi Géza 65, 66. Bánffy Dezső b. 23, 63. Bakovszky István 51. Eötvös Károly 52. Tisza István gr. 21, 43,44, Hock János 49. 48, 59. Kossuth Ferencz 23, 58. Ugron Gábor 50. Királyi leirat (1. Ülésszak — TV. — össze­hívása) 521. Királyi leirat felolvasása. (Hozzászólt: Ugron Gábor 57) 525. Királyi leirat (1. ülések elnapolása) 524, 525* Király újévi üdvözlése 525, 526. — Hozzá­szóltak : Eötvös Károly 56. — Polónyi Géza 55, 57. — Zichy Aladár gr, 56. Kormány felelőssége a király tényeiért (L Indemnitás kérése; ex-lex választások) 525. Lengyel Zoltán ügyének a megalakítandó mentelmi bizottsághoz való utasítása 522. 523. Lex-Daniel (), Dániel Gábor-féle htj.) 522, 10

Next

/
Oldalképek
Tartalom