Képviselőházi napló, 1896. XXV. kötet • 1899. deczember 4–deczember 22.

Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett ORSZÁGGYŰLÉS NYOMTAT VÁNYAI. KÉPVISELŐHÁZ. - NAPLÓ. XXV.

Next

/
Oldalképek
Tartalom