Képviselőházi napló, 1896. XX. kötet • 1899. január 3–márczius 10.

Ülésnapok - 1896-423

Tárgymutató. 393 szólalásra engedély kérése: Ivánka Oszkár kérése (169) 401, 403; Farkas'József kérése (170) 401. 403. — Jegyzőkönyv hitelesítése: Ivánka Oszkár indítv. (158, 159) 402; Ivánka Oszkár indítv. (161) 402. — Napi­rend előtti felszólalásra engedélykérése: Sághy Gyula kérése (172) 403; Kubik Béla kérése (177)403, 404; Hentaller Lajos kérése (178) 403, 404; Buzáth Ferencz kérése (180) 403, 404 ; Wittmann János kérése (183) 403, '405. — Napirend előtti felszólalásra engedély kérése: Hock János kérése (184) 404, 405; Szalay Károly kérése (186) 404, 405; Farkas József kérése (189) 404,406.—Napirend előtti felszólalásra en­gedély kérése: Lakatos Miklós kérése (190) 405, 406; Bernát Béla kérése (192) 405, 406; Blaskovics Ferencz kérése (210) 405, 409. Napirend előtti felszólalásra engedély kérése: Lakatos Miklós kérése (215) 406, 410 ; Rakovszky István kérése (217) 406,410; Blaskovics Ferencz kérése (218) 406, 413; Förster Ottó kérése (224) 406, 411. — Jegyzőkönyv hitelesítése: Biró Lajos rnódosítv. (196) 407; Ivánka Oszkár módosítv. (197) 407; Hock János módosítv. (200) 407, 408; Kubik Béla módosítv. (202) 407, 408; Sturman György mó­dosítv. (203) 407, 408. — Jegyzőkönyv isme telt felolvas­tatása: Ivánka Oszkár indtv. (222) 41 1- — Napirend előtti felszólalásra engedély kérése: Kubik Béla kérése (225) 41!; Szluha István kérése (229) 411, 412; Lakatos Miklós kérése (230) 411, 412: Beitter János kérése (237) 411, 413; Wittmann János kérése (239) 411, 4S3- — Napirend előtti felszólalásra engedély kérése : Reitter János kérése (242) 413, 414 ; Makfalvay Géza kérése (243) 413, 454; Buzáth Ferencz kérése (245) 413, 414. Névszerinti szavazás Mrése és elhalasztása, 1. Napi­rend előtti felszólalásra engedély kérése: Blaskovics Ferencz, Buzáth Ferencz, Hentaller Lajos, Ivánka Oszkár. 394. — 1. Jegyzőkönyv hitetesítése, Lakatos Miklós indtv. 407. Névszerinti szavasás kérése és visszavonása 1. Mi­niszterelnök beszédének utólagos bevétele a naplóba 387, 416. — Napirend előtti felszólalásra engedély kérése: Hock János kérése 4!3, 416; Tibád Antal kérése 413, 416; Kubik Béla kérése 414, 416; Fáy István kérése 414, 416. y>N évszerint való szavazása kifejezés helyett »név­szerinti szavasäs« kifejezés tétele a jegyzőkönyvben (1. Jegy­zőkönyv hitelesítése, Tóth János módositv.) 395. Névszerinti szavazásnál névsor olvasása. (Elnöki kijelentés 215) 210. Névszerinti szavazást kérők "elenléte (1. Jegyző­könyv hitelesítése) 407. Obstrukczió (1. Jegyzőkönyv hitelesítése, Biró Lajos 36) 389. Obstrukczió (1. Törvényenkivüli állapot, Hódossy Imre 26) 388. ^ Ocsai választás (1. Nemesócsai) 421­O felsége személye körüli miniszter (1. Széchenyi Manó gr.) 415. Önálló vámterület (1. Vámterület) 421. KÉPVH. NAPLÓ. 1896—1901. XX. KÖTET. Öngyilkos katonák, az 1897/98-iki szolgálati év folyamán a közös hadsereg magyarországi ezredeiben és a magyar királyi honvédségnél előfordult öngyilkossági esetek (1. Ujonczozá^ 1899-re. — írom. 537, 577) 417, 419. Hozzászólt: Münnich Aurél (előadó) á66. Öngyilkos katonák (1. Ujonczozás 1899-re. Thaly Kálmán'292) 419. Önkéntes adózás (1. Adószedés) 388. Örömünnepi érmek (1. Napirend előtti felszólalásra engedély kérése, Lakatos Miklós kérése) 406. »Országos-Hírlap* részere a rendelkezési alapból adott segély (1. Interp. Sima Ferencz) 412. Országos nyugdíj és gyámintézet (1. Tanügyi) 402. Összeférhetlenségi bizottság meghívásának való engedelmeskedés (Elnöki felszólítás Ivánka Oszkár, Mesz­lény Lajos, Holló Lajos és Szluha István képviselők­höz) 416. Összeférhetlenségi bizottság tagjai ellen bejelentett összeférhetlenségi esetek (1. Összeférhetlenségi esetek, Apáthy Péter 341) 424. Összeférhetlenségi esetek : Esterházy Mihály gr. 402. Hozzászólt: Rakovszky István 163. Gulner Gyula 402. Hozzászólt: Rakovszky István 1.63. Holló Lajos 402, 4I6. Hozzászólt: Rakovszky István 163. Horánszky Nándor 402. Hozzászólt: Rakovszky István 163. Ivánka Oszkár 402, 416 Hozzászólt: Rakovszky István 163. Meszlény Lajos 402, 416. Hozzászólt: Rakovszky István 163. Mohay Sándor 414. Hozzászólt: Apáthy Péter (előadó) 341. Polónyi Géza 402. Hozzászólt: Rakovszky István 163. Rudnyánszky Béla 4! 4. Hozzászólt: Apáthy Péter (előadó) 341. 50

Next

/
Oldalképek
Tartalom