Képviselőházi napló, 1896. XX. kötet • 1899. január 3–márczius 10.

Ülésnapok - 1896-423

Tárgymutató. 391 Kiscselli takarékpénztár (1. Napirend előtti fel­szólalásra engedély kérése, Buzáth Ferencz kérése) 413. Kisközségekben adófizetés az ex-lex-állapot végeztével (1. Indemnity 1899. jan.—ápr. hóra, Páder Rezső) 418. Komárom—dunaszerdahelyi vasút (1. Összeférhet­lenség: Sághy Gyula) 402. Komárommegyei bizottsági tagok választása (1. In­terpellácziók elintézése; Molnár János 10) 387. Komárommegyei megyei bizottsági tagok választása (1. Interp. Molnár János) 388. Korelnök, 1. Madarász József 417. Kormány bemutatkozása (1. Széll Kálmán) 416. Kormánybiztos, 1. Szemere 403. — 1. Bedő Albert; Bornemisza Ádám 423. Kormány intézkedései 1899. elején 387. Hozzászólt: Lukács László 18. Kormány intézkedései 1899-ben, az indemnity meg­szavazásáig, felmentvény megadása (1. Indemnity) 418. Kormány lemondása (1. Bánffy) 415. Kossuth-szobor (1. Napirend előtti felszólalásra en­gedély kérése, Hock János kérése) 404. Közigazgatás reformja (1. Napirend előtti felszóla­lásra engedély kérése, Tibád Antal kérése) 400. Közjegyző (1. Nagy Vilmos dr.) 406. Közoktatás állapota, 27-ik jelentés (írom. 586) 42f. Hozzászólt: Molnár Antal {előadó) 309. Közösügyi pótköltségek az 1397. és 1898. évi közös­ügyi kiadásokra Magyarország által pótolólag fizetendő összegekre (írom. 582) 408. Hozzászólt: Lukács László 273. Központi árvatakarékpénztár (1. Napirend előtti fel­szólalásra engedély kérése, Reitter János kérése) 413. Központi statisztikai hivatal (I. Statisztikai) 410. Községek jövedelme (1. Fogyasztási-adó) 423. Köztársasági elnök (1. Franczia) 415. Leltár (i. Állami) 423. Lemondás (1. Kormány) 415. Lemondás a képviselőségről: Bánffy Dezső b. 42 J. Hegedűs Sándor 4f7. Plósz Sándor 417. Széll Kálmán 417. Lukács László lemondása a pénzügyminiszterségről 4 f 5, 416. — Újra kineveztetése 416. Madarász József korelnök érdemeinek jegyzőkötiyvbe iktatása; elnöki inditvdny 4 17. Hozzászóltak: Horánszky Nándor 270. Kossuth Ferencz 270. Széll Kálmán 269. Zichy Aladár gr. 270. Magyar Estilap ügye (1. Sajtószabadság) 419. Magyarország hírlapkiadó részvénytársaság (1. Ösz­szeférhetlenség: Holló Lajos, Meszlény Lajos, Szluha István) 402. Magyar polgárok letartóztatása 1. Interp. Lukáts Gyula 394. Magyar Újság közleménye összeférhetlenségi esetek­ről (1. Összeférhetlenségi eäetek : Rakovszky István 163. — Sághy Gyula 164) 402. Margithid és Margitsziget összeköttetése (írom. 458, 460) 420, 421. Hozzászólt: Neményi Ambrus (előadó) 307. Megyei bizottsági tagok választása (1. Komáromme­gyei) 388. Megyei bizottsági tagok választási visszaélései (1. Napirend előtti felszólalásra engedély kérése, Reitter János kérése) 400. Megyei útadó súlyos megterheltetése (1. Napirend előtti felszólalásra engedély kérése, Reitter János kérése) 411. 42Í. Mentelmi ügyek: Rakovszky István mentelmi sérelme (1. írom. 553) Hozzászóltak: Buzáth Ferencz 317. Kubinyi Árpád 316. Gajári Ödön 316. Olay Lajos 317. Ivánka Oszkár 317. Schmidt Gyula {előadó) 318. Miniszterelnök, 1. Bánffy Dezső b. 415, Kálmán 416. Széll Miniszterelnök, Bánffy Dezső b. beszédének utóla­gos bevétele a naplóba (I. Jegyzőkönyv hitelesítése) 387, 416. Hozzászóltak: Gulner Gyula 8. Pulszky Ágost 8. Holló Lajos 6, 7. Rakovszky István 9. Kubik Béla 8. Rosenberg Gyula 7. Münnich Aurél 8. Sághy Gyula 7. Polónyi Géza 8. Tisza István gr. 9. Visontai Soma 7. Miniszterelnök magaviselete a törvényhozás iránt (1. Napirend előtti felszólalásra engedély kérése, Ivánka Oszkár kérése) 394. Minisztérium (1. Kormány) 415. Minisztérium nyugdija (1. Napirend előtti felszóla­lásra engedély kérése, Wittman János kérése) 400. Minisztériumokban kezelt alapok és alapítványok (1. Alapok) 423.

Next

/
Oldalképek
Tartalom