Képviselőházi napló, 1896. IV. kötet • 1897. február 15–márczius 10.

Az 1896. évi november hő 23-ára hirdetett ORSZÁGGYŰLÉS NYOMTAT VÁNYAI. KÉPVISELŐHÁZ. - NAPLÓ. IV.

Next

/
Oldalképek
Tartalom