Országgyűlési irományok, 1963. I. kötet • 1-28. sz.

1953-1 • A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának jelentése az Országgyűlés szünetelése alatt alkotott törvényerejű rendeletekről

i iviagyrx iaR j e i Ç az Országgyűl 3s szünete torvényerejű rendeletekről. A Nép: »ztársaság 1 ülnöki Ta?. i )62. november 5-én be­rekesztett aka és íz 1933. március 21-én bt új Ülésszaka közötti időben az aábbi törvényerejű rendeleteket alkot 1962. é 26. $z. tön ényerejű .rendelet a muni s: t érintő egyes kérdések szabályozás«- ól. (Kihirdetve: Magyar KönHy 1962. decemb 1962. i ' ' 27. sz. törvényerejű rendelet a dolg« ségi biztosításáról szóló 1955. évi ?9. számú töj*vény erejű rendelet mód« (Kihiri tve: Magys,r Közlöny 1962. decemb* r 24. 1962, • i 28. sz. törvényerejű rendelet a Genfi ! vi szeptember hó 19. napján ke] közúti közlekedési Egyezmény, a köz jet: ékre vonatkoió Jegyző­köi. ezeket kiegészítő Megállapod k, .ábbá a Genfben, 1957. évj hó 13. napján kelt, az útjelzósekn >zó európai Egyezmény kihirdet i (Kihii tve: Magyar Közlöny 1962. decemb* r 30.; 1963. I 2. sz. törvényerejű rendelet a mc> i lakosság általános jöve­szóló törvényerejű rendeletek I .'léséről, fcve; Magyar Közlöny 1963. január 13.) 1. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom