Országgyűlési irományok, 1949. I. kötet • 1-51. sz.

1949-15 • Törvényjavaslat a Magyar Népköztársaság alkotmányának hatálybalépésével kapcsolatos egyes átmeneti rendelkezésekről

15. szám. 47 a Népköztársaság Elnöki Tanácsának megválasztásáig gyakorolja az államfői jogokat, szükségessé vált, hogy a köztársasági elnök az országgyűlés tagjává legyen. A törvényjavaslat 2. §-ának (2) bekezdése e tekintetben tartalmaz ren­delkezést. Figyelemmel arra, hogy az államfői jogok gyakorlása tekintetében az alkot­mány által teremtett új rendezés valójában csak a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának megválasztásával lép hatályba, aminek a törvényjavaslat 2. §-ának (1) bekezdése szerint a törvényjavaslat hatálybalépésétől számított harminc napon belül kell megtörténnie : rendelkezni kell arra nézve, hogy az Elnöki Tanács megválasztásáig az államfői jogkör gyakorlása miként történjék. A törvényjavas­lat 2. §-ának (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy a Népköztársaság Elnöki Tanácsának megválasztásáig az államfői jogokat az 1946 : I. törvénycikk alapján megválasztott köztársasági elnök gyakorolja. A törvényjavaslat 3. §-a a hatálybalépésre nézve tartalmaz rendelkezést. Budapest, 1949. évi augusztus hó 10. napján. Dr. Ries István s. k. y igazságügy miniszter. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom