Képviselőházi irományok, 1931. X. kötet • 724-804. sz.

Irományszámok - 1931-750. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése rágalmazás vétségével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

750. szám. 191 750. szám. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése rágalmazás vétségével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében. Tisztelt Képviselőház ! A budapesti kir. főügyészség 12.041/1933. f. ü. szám alatt Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérte, mert a budapesti kir. büntető járásbíróság B. I. 14.156/4/33. számú megkeresése szerint a bíróság Pászti János műszaki tanácsos feljelentésére eljárást indított nevezett képviselő ellen azért, mert Budapesten 1932. évi december hó 15-én a Budapest székesfőváros törvényhatósági tanácsa ülésén Büchler József Pászti Jánosra vonatkozóan a következő kijelentéseket tette : »Pászti János pénzért vállalkozott arra, hogy állást szerez a fővárosnál. Mikor azután az állásszerzés nem sikerült, a pénzt ügyvédi felhívásra visszaadta.« A feljelentés tárgyát képező ezen cselekményben az 1914 : XLI. t.-c. 1. §-ába ütköző, és a 3. §. 1. pontja szerint minősülő rágalmazás vétségének tényálladéki elemei megállapíthatók. A bizottság megállapította, hogy a megkeresés illetékes hatóságtól érkezett, az összefüggés a vélelmezett bűncselekmény és nevezett képviselő személye között nem kétséges, zaklatás esete nem forog fenn, javasolja a t. Képviselő­háznak, hogy Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi jogát ebben az ügyben függessze fel. Kelt Budapesten, a képviselőház mentelmi bizottságának 1934. évi április hó 19. napján tartott ülésében. Hajós Kálmán s. Te., ."• Váry Albert s. k., a mentelmi bizottság elnöke. a mentelmi bizottság előadója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom