Képviselőházi irományok, 1931. VIII. kötet • 569-687. sz.

Irományszámok - 1931-588. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése becsületsértés vétségével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

588. szám. 39 588. szám. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése becsületsértés vétségével gyanúsított Büchler József ország­gyűlési képviselő mentelmi ügyében. Tisztelt Képviselőház ! A budapesti kir. főügyészség 4.965/1933. f. ü. szám alatt Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérte, mert a budapesti kir. büntető járásbíróság B. VI. 19.901/6—1932. számú megkeresése szerint ellene Berkovics Izsó budapesti lakos bűnvádi feljelentést tett becsületsértés miatt, mert róla mint városi népjóléti megbízottról Budapesten a székesfőváros közgyűlésén 1932. év január hó 20-án azt mondotta, hogy «a bitangot le kell csukatni». Ez a cselekmény — a megkeresés szerint — kimeríti a Bv. 2. §-ában meg­határozott becsületsértés vétségének tényálladéki elemeit. A bizottság megállapította, hogy a megkeresés illetékes hatóságtól érkezett, az összefüggés a vélelmezett bűncselekmény és nevezett képviselő személye között azonban kétséges, mert a panaszolt kijelentés közérdekből történt és a közölt iratok tartalma szerint nem volt alap nélkül való, zaklatás esete forog fenn, javasolja a t. Képviselőháznak, hogy Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi jogát ebben az ügyben ne függessze fel. Kelt Budapesten, a képviselőház mentelmi bizottságának 1933. évi június hó 28. napján tartott ülésében. Váry Albert s. h., a mentéimi bizottság élőadója. Hajós Kálmán s. k., a mentelmi bizottság elnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalom