Képviselőházi irományok, 1927. XXI. kötet • 938-980. sz.

Irományszámok - 1927-964. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése bűntett feldícsérése vétségével gyanúsított Farkas István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

964. szám. 241 964. szám. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése bűntett feldícsérése vétségével gyanúsított Farkas István országgyűlési képviselő meptelmi ügyében. Tisztelt Képviselőház ! A budapesti kir. főügyészség 1.449/1930. f. ü. szám alatt Farkas István ország­gyűlési képviselő mentelmi jogának a felfüggesztését kérte, mert a budapesti kir. büntető törvényszék B. XXXV. 758/1/1930. számú megkeresése szerint, a bíró­ság mint felelős szerkesztő ellen büntető eljárást indított, mivel a «Népszava» politikai napilap 1929. november 1-én megjelent számában közzétett : «A mi mártírjaink» feliratú cikk következő részletei «Téged idézünk Lévai Oszkár fiatal elvtársunk, aki végigküzdötted a háború minden poklát, évekig szenvedtél az olasz fronton, hogy aztán bitófára juss, a mártírok seregébe. A sötét ellenforrada­lomban hiába volt 1000 ember tanúságtétele melletted, hiába 46 szervezet közben­járása érted, te a mártírok sorsára voltál szánva.» «A népek történelmi ítélőszéke szégyenoszlopra fogja szögezni azokat, akik az eszmék harcát barbárok fegyve­reivel sújtották.» — a Btk. 174. §-ába ütköző bűntett feldícsérése vétségének a jelenségeit látszik feltüntetni. A cikk névtelenül jelent meg, annak szerzőjét a szerkesztőség erre felhatalma­zott tagja, a nyomozó hatóság közvetlen felhívására sem nevezte meg, így a sajtó­jogi felelősség Farkas István országgyűlési képviselő, felelős szerkesztőt terheli. A bizottság megállapította, hogy a megkeresés illetékes hatóságtól érkezett, az összefüggés a nevezett képviselő és a vélelmezett vétség között nem kétséges, zak­latás esete nem forog fenn, javasolja a t. Képviselőháznak, hogy Farkas István országgyűlési képviselő mentelmi jogát ezen ügyiben függessze fel. Kelt Budapesten, a képviselőház mentelmi bizottságának 1930. évi május hő 6. napján tartott ülésében. Hajós Kálmán s. k., Nánássy Andor s. &., a mentelmi bizottság elnöke. a mentelmi bizottság előadója. Képv. iromány. 1927—1932. XXI. kötet. 3l

Next

/
Oldalképek
Tartalom