Nemzetgyűlési irományok, 1922. XVIII. kötet • 1077-1171. sz.

Irományszámok - 1922-1085. Törvényjavaslat az 1925/26. és az 1926/27. évi állami költségvetésekről

1085. szám.' 375 "8 NI Ci XVI. a 6 H 13 14 16 19 20 21 24 25 Áthozat Vallás- és közoktatásügyi minisztérium: Szegedi »Ferenc József« tudományegyetem : Egyetemi új építkezésekre Középiskolák és középiskolai internátusok: A kisvárdai állami Bessenyei György reálgimnázium építkezésére A budapesti IX. ker. állami Fáy András reálgimnázium építkezésére Összesen (11. cím) Polgári iskolák : Polgári iskolák építkezésére Felsőkereskedelmi iskolák : A felső kereskedelmi iskolai tanárképző intézet elhelyezésére Bábaképző intézetek : A szolnoki bábaképző intézet építésé­nek befejezésére és felszerelésére . . Elemi népiskolák: Elemi népiskolai épületek létesítésére . Kisdedóvó intézetek és menedékházak: Kisdedóvó intézetek épületeinek létesíté­sére Nem állami iskolák támogatása: Tanyai iskolák létesítésére Tudományos célok támogatása : Külföldi Collegium Hungaricumok építé­sere A bécsi Collegium Hungaricum átalakítá­sára és bővítésére Egyetemi internátusok kiépítésére . . . Összesen (24. cím) Országos Magyar Gyüjteményegyetem és annak Tanácsa: A Konkoly-Thege-féle csillagvizsgáló inté­zet építésére A Tihanyi Biológiai Intézet létesítésére Összesen (25. cím) Együtt (XVI. fejezet) Átvitel Rovatonként Címenként Fejezetenként pengő 160.000 152.000 1,360.000 200.000 80.000 472.000 240.000 464.000 312.000 480.000 61.600 290.000 80.000 9.720 1,624.000 1,640.000 712.000 7,759.480

Next

/
Oldalképek
Tartalom