Nemzetgyűlési irományok, 1920. I. kötet • 1-61., I-XIV. sz.

Irományszámok - 1920-8. Az 1920. évi február hó 26-án tartott 6-ik ülésben végelgesen igazolt nemzetgyűlési tagok névjegyzéke

8. szám. 45 8. szám. Az 1920. évi február hő 26-án tartott 6-ik ülésben véglegesen igazolt nemzetgyűlési tagok névjegyzéke. Andrássy Gyula gr. Apponyi Albert gr. Avarffy Elek Barla-Szabó József 5. Bar to s János Bárány Imre Bárezy István Benárd Ágost Bencze Gábor 10. Beniczky Ödön Bernáth Béla Bleyer Jakab Bodor György Bottlik József 15. Budaváry László Csukás Endre Czakó János Czettler Jenő Dömötör Mihály 20. Dräxler János Eberhardt Antal Ereky Károly Ernst Sándor Fangler Béla 25. Fáy Gyula Friedrich István Frűhwirth Mátyás Gedeon Jenő Giesswein Sándor 30. Griger Miklós Gyömörey György Haller István Haller József Haypál István 35. Hegedűs György Hegyeshalmy Lajos Hencz Károly Herrmann Miksa Homonnay Tivadar 40. Hornyánszky Zoltán Hub er János Huszár Károly Janka Károly Ja vos Antal 45. Kálmán István Kenéz Béla Kerese György Klebelsberg Kuno gr. Kontra Aladár 50. Korányi Frigyes b. Kószó István Kovács Emil Letenyei Pál Lingauer Albin

Next

/
Oldalképek
Tartalom