Képviselőházi irományok, 1906. XXIII. kötet • 785-820. sz.

Irományszámok - 1906-787. A képviselőház tagjainak tanácskozó-osztály szerinti névjegyzéke

787. szám. 3 Szász Zsombor Szentiványi Árpád Szereday Aladár 40 Szinyey Merse Félix Szokoly Tamás Thaly László Uray Miklós Vásárhelyi Dezső 45 Weisz Julián Zanella Richárd Bedekovics György Brlics Vatroszláv Popovics Dusán 4 Supilo Fereucz 30 Okolicsányi László Okolicsányi-Zsedényi Ede Oncu Miklós Papp Elek Petrovics István 35 Posgay Miklós Rigó Lajos Schriffert József Simkó József Szabó Kálmán 40 Szappanos István Szivák Imre Szontágh Andor Szterényi József Teleki Pál gr. 45 Üchtritz-Amadé Emil gr. Vertán Endre III. Osztály. Alakul a III. számú bizott­sági teremben Ártim Mihály Benedek János Bethlen Ádám gr. Bolgár Ferencz 5 Bottlik István Búza Barna Dessewffy Emil gr. Dobroszláv Péter Ernszt Sándor 10 Esterházy Móricz gr. Fábry Károly Ferdinándy Béla Ferenczy Géza Förster Ottó 15 Giesswein Sándor Hajdú Frigyes Hajnód Ignácz Holló Lajos Issekutz Győző 20 Kmety Károly Kollár Márton Kossuth Ferencz Kovátsy Albert László László 25 Manojlovics János Mezőssy Béla Mérey Lajos Moskovitz Iván Nagy György Drohobeczky Gyula Harambasics Ágost Púrics József Surmin György. IV. Osztály. Alakul a IV. számú bizott­sági teremben. Barta Ödön Bene István Benyovszky Sándor gr. Bernáth Béla 5 Béla Henrik Burdia Szilárd Gsizmazia Endre Ertl János Esterházy Béla gr. 10 Gaal Gaszton Gyelmis Gerő Hédervári Lehel Horváth Gyula Hunyady László gr. 15 Illyés Bálint Justh György Kecsméti Ferencz Kerese György Laehne Hugó 20 id. Madarász József Malatinszky György Mikszáth Kálmán Mrksity Jása Müller Károly 25 Nagy Ferencz Pap Zoltán Pescha Miklós Polónyi Dezső Potóczky Dezső 30 Rudnyánszky György Rudnyánszky Sándor b. Schmidt Károly Semsey László gr. Serbán Miklós 35 Somogyi Aladár Szabó Károly Szkicsák Ferencz Sztáray Sándor gr. Telbisz Alajos 40 Török Ferencz Török Kálmán Vázsonyi Vilmos id. Wekerle Sándor Weber János 45 Zlinszky István Ilics Gedeon Modrusán Gusztáv Pribicsevics Szvetozár 4 Vinkovics Tivadar. V. Osztály. Alakul a delegácziós­teremben. Balogh Mihály Barabás Béla Baross János Batthyány Tivadar gr. 5 Bella Mátyás Buday Barna Buzáth Ferencz Cseprephy István Gsépány Géza 10 Dobrovics Milán Dráskóczy László Emödy József Erdődy Gyula gr. Fernbach Péter 15 Goldis László

Next

/
Oldalképek
Tartalom