Képviselőházi irományok, 1906. XVI. kötet • 579-593. sz.

Irományszámok - 1906-592. A képviselőház tagjainak tanácskozó-osztály szerinti névjegyzéke

604 592. szám. Hermán Ferencz Hunyady László gr. Irsay József Jánoky- Mado csány Gyula 20 Jekelfalussy Lajos Kecskeméthy István Kerese György Korda Andor Laehne Hugó 25 Lányi Mór Lázár Pál Mezőfi Vilmos Mikszáth Kálmán Mukits Simon 30 Novacu Aurél Nóvák Dániel Pallavicini György őrgr. Papp Elek Petrogalli Oszkár 35 Péchy Zsigmond Polónyi Dezső Pop ovi cs György Somsich Tihamér gr. Szilassy Zoltán 40 Tálos István Thaly László Uray Imre Üchtritz Amadé Emil gr. Vázsonyi Vilmos 45 Vertán Endre Babics-Gyalszki Lyúba Georgievios Ti vadai­Magdics Péter 4 Medakovics Bogdán. VI. Osztály. Alakul a delegácziós teremben. Andrássy Gyula gr. Babó Mihály Ballagi Aladár Barabás Béla 5 Bartal Ferencz Beck Lajos Beniczky Elemér Bernáth Béla Bernáth István 10 Batthyány Zsigmond gr. Ciocán János Csányi Sándor Csernoch János Csizmazia Endre 15 Darányi Ferencz Darányi Ignácz Erdődy Gyula gr. Gáspár János Hédervári Lehel 20 Illyés Bálint Kállay Lipót Kelemen Samu Kmety Károly Keller Tivadar 25 Kopony Vilmos Kovács Ernő Kuales Godofród Leitner Adolf Lindner Gusztáv 30 Lipthay Sándor Mahler György Mihalovits Endre Molnár Jenő Moskovitz Iván 35 Nemes Bertalan Óvári Ferencz Pap Zoltán Pataky László Potoczky Dezső 40 Somogyi Aladár Szinyey-Merse Félix Teleki Géza gr. Thorotzkai Viktor b. Török Kálmán 45 Várady Károly Brlics Vatroszláv Cerovac István Pinterovics Antal 4 Rojö Milán. VII. Osztály. Alakul az ülésteremben. Andrássy Géza gr. Beniczky Árpád Benyovszky Rezső gr. Berzsenyi Jenő 5 Brázay Zoltán Burgyán Aladár Dániel Pál Dániel László Endrey Gyula 10 Fernbach József Hebrony József Heinrich Antal Hencz Károly Hódy Gyula 15 Inkey József b. Issekutz Győző Kubik Gyula Kubinyi Márton Kun Árpád 20 Kuszka István László Mihály Lovászy Márton Luby Géza id. Madarász József 25 ifj. Madarász József Melczer Géza Mezőssy Béla Miháli Tivadar Molnár Ákos 30 Németh Imre Oncu Miklós Pescha Miklós Rátkay László Rudnyánszky Sándor b. 35 Semsey László gr. Steiner Ferencz Szemere Miklós Szterényi József Tóth János 40 Ujházy Iván Varga Károly Vlád Aurél id. Wekerle Sándor Zanella Richárd 45 Zichy Aladár gr. Bedókovics György Norman-Ehrenfels Rudolf gr. Popovics Dusán 4 Rauch Géza b.

Next

/
Oldalképek
Tartalom