Képviselőházi irományok, 1906. I. kötet • 1-16. sz.

Irományszámok - 1906-2. A képviselőház tagjainak osztály szerinti névjegyzéke

4 2. szám. 2. szám. A képviselőház tagjainak osztály szerinti névjegyzeke. Alakíttatott 1906. évi májiis hó 23-án. I. Osztály. Batthyány Lajos gróf Batthyány Tivadar gróf Benyovszky Sándor gróf Betegh Imre 5 Bethlen Ádám gróf Bizony Ákos Bresztyenszky Kálmán Czobor László Dobroszlav Péter 10 Dráskóczy László Eitner Zsigmond Emődy József Gotthard Sándor Gubody Ferencz 15 Hellebronth Géza Hencz Károly Hock János Hódy Gyula Issekutz Győző 20 Juriga Nándor­Károlyi István gróf László Mihály Markbreit Gyula Meczner Béla '25 Mihalovits Endre Molnár Albert Nyáry Béla Petrogalli Oszkár Petrovics István 30 Póchy Zsigmond Pogány Lajos Polónyi Géza Pop Cs. István Posgay Miklós 35 Rakovszky Béla Ságby Gyula Somogyi Aladár Suciu János Szász Zsombor 40 Szebeny Antal Szentkirályi Zoltán Thaly Kálmán Wesselényi Miklós báró 44 Zboray Miklós Bauer Antun Josipovich Géza Potocnjak Franko Tuskan Gfga 5 Vinkovic Bozó II. Osztály. Barabás Béla Baross János Becsey Károly Bohus Károly Bruckner Vilmos Burdia Szilárd Gsányi Sándor Dániel László Egry Béla 10 Farkasházy Zsigmond Gál András Gaál Gaszton Györgypál Domokos Gyuriss Emil 15 Halász Lajos Inkey József báró Jungenfeld Károly báró Karátsonyi Jenő gróf Kaufmann Géza 20 Kerese György Kovácsy Albert Kuales Godofréd Lévay Mihály Malatinszky György 25 Markos Gyula Máriássy Mihály Mérey Lajos Mikszáth Kálmán Molnár Ákos 30 Molnár János Molnár Jenő Mukits Simon Nyegre László Okolicsányi-ZsedényiEde 35 Pjldner Ferencz Popovics György Popovics Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom