Képviselőházi irományok, 1906. I. kötet • 1-16. sz.

Irományszámok - 1906-12. A képviselőház tagjainak tanácskozó-osztály szerinti névjegyzéke

60 12. szám. Hoitsy Pál Keller István Kökónyesdy Mihály Kubinyi Márton 25 Lázár Pál Lázár Zoárd Lengyel Zoltán Malatinszky György Maniu Gyula 30 Manojlovics János Melczer Géza Melzer Vilmos Miháli Tivadar Nóvák Dániel 35 Polónyi Géza Rajk Aladár Rigó Lajos Steiner Perencz Szabó Kálmán 40 Szkicsák Perencz Teleki Géza gr. Ugrón Gábor üjházy Iván 44 Vertán Endre Bauer Antun Cerovac Stjepan Drohobeczky Juligo 4 Harambasié August VI. Osztály. Bakonyi Samu Bartha Perencz Becsey Károly Beniczky Ödön 5 Bernáth István Bohus Károly Bresztyenszky Kálmán Chernél Gyula Csepreghy István 10 Dráskóczy László Emődy József Ernszt Sándor Geréb János Gresskowitz Vilmos 15 Halász Lajos Kacskovics Géza Kálosi József Kelemen Béla Kerese György 20 Keszits Antal Kossuth Perencz László László Leitner Adolf Lóvay Mihály 25 Majthényi Ádám Markbreit Gyula Markhot Aladár Máriássy Mihály Meczner Béla 30 Nehrebeczky György Novacu Aurél Oncu Miklós Potoczky Dezső Schriffert József 35 Szatmári Mór Szluha János Urmánczy Nándor Üchtritz Amadé Emil gr. Várnay Imre 40 Veres József Vécsey László b. "Weresmarthy Miklós Zboray Miklós 44 Zichy Miklós gr. Babic-Gjalski Ljuba Ilié Gedeon Pribicevic Svetozar 4 Rauch Gejza b. VII. Osztály. Bábó Mihály Bánffy Dezső b. Benyovszky Rezső gr. Betegh Imre 5 Bethlen Ádám gr. Csitáry Béla Csontos Andor Pernbach József Gaál Gyula 10 Gáspár János Györgypál Domokos Hammersberg László Hock János Holló Lajos 15 Horváth Gyula Jekelfalussy Lajos Justh György Justh János Károlyi István gr. 20 Kecskeméti Perencz Koller Tivadar Kopony Vilmos Kuales Godofréd Kun Árpád 25 Krasznay Ferencz Marjay Péter Mihályi Péter Nagy György Pataky László 30 Petrogalli Oszkár Philipp János Putnoky Mór Rakovszky Béla Rudnyánszky György 35 Ság Manó Sághy Gyula Sándor Pál Somogyi Aladár Szereday Aladár 40 Széli Kálmán Szmrecsányi György Thaly Ferencz Trauschenfels Emil 44 Zichy János gróf Barcic Erazmo Bedekovic-Komorski Gjuro Brlic Vatroslav 4 Magdié Pero VIII. osztály. Áchim L. András Batthyány Lajos gr. Barcsay Andor Bartal Ferencz 5 Bernáth Béla

Next

/
Oldalképek
Tartalom