Képviselőházi irományok, 1905. I. kötet • 1-66., I-IX. sz.

Irományszámok - 1905-3. A képviselőház tagjainak tanácskozó-osztály szerinti névjegyzéke

8 3. szám. VIII. Osztály: Bakó József Batthyány Lajos gr. Batthyány Tivadar gr. Bernáth Béla 5 Bethlen István gr. Comsa Miklós Craus István Csizmazia Ferencz Dörr Soma 10 Ertl János Farkas Ábrahám Farkasházy Zsigmond Ferdinándy Béla Gál Sándor 15 Gulner Gyula Hadik Béla gr. Heincz Hugó Hintz Ernő Károlyi György gr. 20 Károlyi Sándor gr. Kelemen Samu Kubik Béla Kubinyi Márton Leitner Adolf 25 Lukáts Gyula Mailáth Géza gr. Markbreit Gyula Miklós Ödön Molnár Albert 30 Nemess Zsigmond Pogány Lajos Rauchbauer Nándor Rudnay Sándor Russu Siriánu János 35 Schmidt Károly Szabó Kálmán Szalay László Szemere Huba Szőts Pál •. 40 Teleki Pál gr. Török Béla Vermes Zoltán Vildfeuer Károly 44 Zlinszky István. Gyurgyevics Vászó Josipovich Imre Koszovacz Fridolin 4 Popovics István. IX. Osztály: Barcsay Domokos Batthyány Zsigmond gr. Bittó Dénes Bizony Ákos 5 Bölöny József Bozóky Árpád Blaskovics Sándor Buzáth Ferencz Esterház}^ Mihály gr. 10 Geréb János Gyárfás Endre Hadik Sándor gr. Hegedűs Károly Károlyi Mihály gr. 15 Kelemen Béla Kerese György Khuen-Héderváry Károly gr. Kiss Pál Komjáthy Béla 20 Krasznay Ferencz Laehne Hugó Lázár Pál Lindner Gusztáv Lovászy Márton 25 Makkai Zsigmond Nagy Emil Nedeczey János Osztroluczky Miklós Pap Géza 30 Pap Zoltán Podmaniczky Frigyes b. Bubinek Gyula Simonyi-Semadam Sándor Szentkereszty György b. 3 5 Szmrecsányi Jenő Suciu János Tellecsky Kristóf Tisza István gr. Tóth János 40 Török Ferencz Vertán Endre Vlád Aurél Wesselényi Miklós b. 44 Wlassics Gyula. Adamovics Béla Popovics Vászin István Ratkovics Iván 4 Silovics József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom