Képviselőházi irományok, 1905. I. kötet • 1-66., I-IX. sz.

Irományszámok - 1905-1. Királyi leirat, melylyel az 1905. évi február hó 15-ik napjára összehivott országgyülés megnyitottnak nyilváníttatik - 1905-2. A képviselőház tagjainak osztály szerinti névjegyzéke

2 2. szám. Uray Imre Zeyk Károly V\ Zichy Aladár gr. íi%) Zsámbokréthy Emil Cseh Ervin Csincsek Flórián Ferrich Ferencz Gyurgyevics Vászó 5 Josipovich Géza II. Osztály: Andrássy Gyula gr. Apponyi Albert gr. .Baross János Bartha Ignácz 5 Batthyány Lajos gr. Boda Vilmos Bruckner Vilmos Oomsa Miklós Craus István 10 Csávosy Béla Dániel Gábor Dániel László Dési Géza Eitner Zsigmond 15 Faragó Antal Gulner Gyula Günther Antal Haydin Imre Inkey József b. 20 Justh Gyula Kacskovics Géza Lázár Pál Lindner Gusztáv Lovászy Márton 25 Markbreit Gyula Molnár Jenő Nagy Sándor Papp Sándor Pogány Lajos 30 Rauchbauer Nándor Rákosi Viktor Révay Simon b. Rudnay Sándor Rudnyánszky György 35 Schriffert József Serényi Béla gr. Szentiványi Gyula Szluha János Szőts Pál 40 Sztáray Sándor gr. Szüllő Géza Török Bertalan Várady Imre 44 Világhy Gyula Adamovics Béla Barlovics István Nedeljkovics Tivadar Pavics Ármin 5 Sorák Péter. III. Osztály: Andrássy Géza gr. Avramescu Pachomius •Bakó József Barta Ödön 5 Belitska Béni Benedek János Berzsenyi Jenő Bizony Ákos Fejérváry Jenő 10 Györgypál Domokos Haviár Dániel Hegedűs Károly Holczer János Jeszeirszky Ferencz 15 Károlyi Sándor gr. Keglevich István gr. Koller Tivadar Kubinyi Márton Lónyay Géza 20 Lónyay Sándor Luby Béla Nessi Pál Novácu Aurél Osztroluczky Miklós 25 Papp Elek Patyánszky Elek Pildner Ferencz Raisz Aladár Ráth Endre 30 Salamon Géza Samassa János Sándor Pál Schmidt József Schmidt Károly 35 Somogyi Aladár Szabó Kálmán Szederkényi Nándor Szmrecsányi Jenő Teleki Pál gr. 40 Török Ferencz Trauschenfels Emil Veress József Vázsonyi Vilmos 44 Zichy János gr. Egersdorfer Sándor Josipovich Imre Krajacz László Krajcsovics Ottó 5 Masics Illés IV. Osstály: Áchim L. András Bakonyi Samu Bartal Ferencz Bernáth Béla 5 Bethlen Balázs gr. Blaskovics Sándor Oiocán János Darányi Ferencz Dömötör Mihály 10 Falk Miksa Farkas József Hammersberg László Heincz Hugó Hermán Ferencz 15 Hinléder Ernő Horthy Béla Hrabovszky Guidó Illyés Bálint Kálmán Rudolf 20 Kelemen Béla Kende Péter Kerese György Kun Árpád Kovács Pál 25 Lányi Bertalan

Next

/
Oldalképek
Tartalom