Képviselőházi irományok, 1892. XIV. kötet • 482-512. , IX-XV. sz.

Irományszámok - 1892-IX. Kimutatás azokról az állami nyugdíjasokról, a kik az 1892. évben nyugalmaztattak, továbbá azokról az özvegyekről és árvákról, a kik az emlitett évtől kezdve állami ellátást élveznek

506 IX. szám. Lap Karancsy Gábor" 467 Kardos-Lukács Pál . . . . 4iS Kársai Ferencz 488 Karsay Imre 477 Kasemiresch János .... 467 Kaucz Gyula dr. . . . . . 483 Kádár Mihály 500 Kellyér Pál 488 Keresztes Gábor 488 Keresztes István 488 Kincsps Gergely 448 Kirfaiu.ly József 448 Kiss Ferencz 448 Kiss János . 448 Klaic György 467 Klár János 467 Kléh Kálmán ....... 467 Knapp József 488 Koller-Honamon Károly . . 455 Komái omy Andor .... 483 Konnert Dániel . ..... 448 Konop János ....... 477 Kopanitsch Ödön 467 Kóréh Ge gely 488 Komis Géza 500 Kostsó János 488 Kosztea János 448 Kosztka Emil dr 500 Kovaliczky István . . . . 488 Kovalovszky Gyula .... 488 Kovács György 488 Kovács János ....... 488 Ko> ács János . 500 Kovács Sebestyén Gyula . 483 Kozma József 448 Kókay István . 455 Kórodi Anial 448 Kosa Dávid ..;.... 483 Könczei József 500 Könnyű János ...... 448 Körtvélyessy Gusztá? . . . 488 I Kövér József • 500 Kraft János .448 Krausz Sámuel II. .... 448 Kredatusz András .... 489 Kreschka Ferencz .... 448 Kricsa Vilmos 467 Kubicsella Konstantin . . . 467 Kulicsek György ... .489 Kuzma Vincze 468 Kuzmanovic Sándor .... 501 Künzl József . 468 L. La Borda Kálmán . . . .' . 456 Laca József 489 Laca József . 489 Lajos Gyula 468 Laky Károly 501 Láng Márkus 501 Láczay Szabó Gyula . . . 448 Lányi Béla 501 Lázár János 448 Lázár László 489 Lekly Nándor 456 Lendvay János 489 Lengyel Géza dr 501 Lengyel Lajos 468 Leskó János 501 Lévay Gábor 448 Lindner Sándor . ..%. . . • 448 Lita Géza 501 Liwehr József 477 Lohonyai Gyula 501 Lobinger Győző 477 Lóder György 501 Lóskay Miklós 468 Lőrinczy József 487 Lap Ludikár Tivadar 468 Lux Mihály 456 Lyubolyevics Miklós . . . 489 M. Macher János 468 Madarassy Pál 456 Magyari Pál ...... 489 Maisner János dr 483 Majerián József 448 Major János 489 Makovitska Mátyás .... 456 Markusovszky Lajos dr. . . 483 Markutz Tivadar ..... 489 Marosi Mózes 448 Matyasovszky Honor . . . 489 Mayer Alajos 456 Mayer Sámuel 468 Malik Károly 501 Márthon Géza 501 Márton István 489 Másody Károly 489 Mátray Jakab dr 501 Mentschik János 501 Merlátó Jakab 501 Mészáros Károiy dr. ... 501 Mérey (Meliorisz) Aurél . . 489 Mihalek Ferencz 477 Mihaük Emil , . 448 Mihutz György 501 Miklós Ferencz 468 Miklósy Bálint 489 Miknai István 501 Mikulás Károly 501 Milánovics István 501 Mindszenty Kálmán .... 456 Mitruska Mihály 448 Mlinarié Alajos 468 Moder Tibor dr 489 Moeferdt János 448 Mohácsi János 448 Mohán Győző 448 Moldován Tódor . . . . 4.48 Molnár Ferencz 468 Molnár József 456 Mudrony Mátyás 477 Muszil János 489 Muszka András 448 Müller Mihály 449 N. Nagy Dénes 449 B. Nagy János 449 Nagy János 468 Nagy József 449 Nagy Károly 489 Nagy Károly . . .... 501 Nagy Pál . . . ... 456 Nagy Vincze Imre ... 501 Nemec József 456 Nemezes János 449 Neményi Dezső 501 Nescsák János 449 Nesztor József 489 Neugebauer Ottokár ... 468 Német János 468 Nikolits(Serbográdi)ülászló 443 Nóvák Jakab 468 Novotny István 489 o. Ólán János 468 Oran zo Mózes 449 Orahl Sándor 489 Oszoly Ferencz 489 Örhalmi Lajos ....... 489 Lap P. Paál Dénes 468 Pachtenkirch Oszkár br. . . 451 Pais Géza 456 Paksy Miklós 501 Panz Antal . 456 Pap Emil 501 Papanek Sándor 489 Papp György 489 Papp Pál 489 Papp Péter 501 Pathó József 449 Paukovics OHÓ 489 Pavic Károly ....... 501 Pál János 449 Pásztory József 489 Pávon György 4Í9 Peák Béla 449 Pelczmann Ignácz .... 449 Peligral Miklós 483 Pervisovits József .... 449 Peschke Jenő 501 Pető József 499 Petróczy Lajos 449 Péchy Bertalan 489 Péchy László 501 Pécsy Albert 489 Péter István 477 Philippovits Zsigmond . . 468 Pikna Pál ', 449 Pikován Venczel 468 Pilcz Károly 449 Placsek Ferencz 468 Plauder Sámue 489 Plés István 501 Pogácsás József 490 Pogány György 449 Polic Pamás 456 Polimac János 477 Pomikalszky József .... 468 Popovics Pál • . . 449 Porsinszky Gusztáv ... . . 468 Prepeliczay Gyula .... 477 R. Radivojevics Iván .... 501 Radvánszky Béla br. ... 449 Rainer Dániel dr 501 Rajky Antal 468 Rakits Mihály 490 Rácz György 449 Ráday Gedeon gr 499 Rátkay László 490 Rátonyi János 501 Renitz Ferencz 490 Répás Mihály 449 Riffl Gyula 456 Ritschel József 456 Ritter Ágoston 456 Ritter István 502 Romosa György 502 Roszinszky János 477 Rókay Imre 456 Rónay Gusztáv 502 Rudi Károly 456 Rusznyák János 468 Ruszu József 449 Rúzsa Lajos 468 s. Samarjay Mihály ..... 483 Sáska Zsigmond 502 Schenck István dr 456 Scherer András 449 Schindler József ..... 449 Schirilla János ...... 483 Lap Schlichter Gyula 502 Schmidt Gyula 449 Schmidt József 449 Schnell Ágoston 456 Schober Károly .502 Schreiner János 490 Schulcz József •. 449 Schuller Ádám 449 Schuszter János 468 Schwarz Fülöp 502 Sevcsik István 490 Seyfrid Mibály 468 Sieber István 449 Siklósy Andor 456 Snabroth Zsigmond .... 456 Soós Ferencz . 490 Soretic Antal .477 SorgHó Károly 502 Spaller István 456 Spudiő József ...... 468 Stadfeld JakaW 468 Stainz Ferencz ..... . 468 Stanke József 468 Stehló Gusztáv dr. .... 502 Stiics Márk 456 Stoffer József 502 Stöger Béla 483 Strucelj Imre 502 Stuiber Ferencz 483 Stúr János 490 Sugár Károly 477 Súly Vilmos 499 Suttag Ferencz ...... 483 Suvió Ferencz 468 Szaák Elek ....... 502 Szabados János 468 Szabó Gyula 502 Szabó József II 449 Szabó László 490 Szabó Péter 502 Szabó Sámuel . . • . . . 502 Szakács Vida ....... 449 Szakály János ...... 502 Szalyovich József 502 Szaniszló József ..... 449 Szapáry Gyula gr. ... . 439 Szánthó József . . . . . . 450 Szántó Ede . 502 Szász *Ferencz 450 Szecsei Iván 490 Szecsődi Mihály 502 Szegő István . 450 Szeess Dénes 502 Szelke Géza 483 Szentivány Zoltán .... 490 Szentmihályi Lajos .... 477 Szerdahelyi Károly .... 490 Székely Elek 45S Székely György 5()2 Szikszay János 490 Szilágyi Ferencz 490 Szitányi Géza 477 Szokoly Sándor 49;) Szombat József 450 Száták Pál 502 Szőcs Károly 477 Szőke Bálint ....... 450 Sztraimirovics Tódor . . . 490 Sznyoghy Tivadar .... 469 Szűcs János . 45'J T. Takács János II 450 Tamási Péter ....;.. 450 Tamássy Béla 490 Taupert Károly 456 Tauzer Ignácz 502 Tabory József 456

Next

/
Oldalképek
Tartalom