Képviselőházi irományok, 1892. XIV. kötet • 482-512. , IX-XV. sz.

Irományszámok - 1892-IX. Kimutatás azokról az állami nyugdíjasokról, a kik az 1892. évben nyugalmaztattak, továbbá azokról az özvegyekről és árvákról, a kik az emlitett évtől kezdve állami ellátást élveznek

IX. szám. 447 A n y u g d í j a S Az ideig­lenesen A véglegesen Jegyzet neve szolgálati minősége nyugdíjazásának éve életkora a nyug­díjazás idejében tényleges szolgálatá­ban élvezett fizetésének évi összege beszámított szolgálati ideje nyugdíjazott járandóságának évi összege kr. Jegyzet neve szolgálati minősége nyugdíjazásának éve életkora a nyug­díjazás idejében frt |kr. év | hó(pap frt | kr. | frt kr. Jegyzet czimzetes csendőr-őrmester 1892 45 584 14 2 26 195 orsz. tébolydai ápoló » 53 144 15 6 • 72 Ábrahám András .... I. oszt. közrendőr » 45 400 6 10 15 • 200 csendőr » 31 412 45 6 10 5 137 • » » 31 412 45 6, 3 24 137 czimzetes csendőr-őrmester » 33 547 50 10 1 3 182 Bartalis András .... csendőr * 28 339 45 3 4 13 113 • Baustátter János . . . . czimzetes csendőr-őrmester '» 36 547 50 16 • 205 Becsák János ..... I. oszt. állami rendőr » 59 530 . 19 3 15 307 " •'" . czimzetes csendőr-őrmester . » 37 584 13 4 21 195 Bíró Mihály . ... országos tébolydai levélhordó •» 60 360 23 4 10 238 Blum József Leib ... csendőr » 28 339 45 5 4 5 113 Borbély István .... csendőr-őrmester * 49 719 05 21 1 6 360 Broos András csendőr-őrsvezető » 41 602 25 16 6 15 ­226 csendőr » 30 339 .45 5 9 19 113 Csórja Barabás .... csendőr-őrmester czimzetes csendőr-őrnu ster » 35 34 700 547 80 50 15 10 9 3 29 29 ') 29 182 ') az 1891. évben utalványozott 234 frt szabályszerű nyugdíja az 1892. belügyministeri hivatalszolga » 72 350 26 11 2 252 évi február hó 23-án kelt legfel­főispán '» 4.000 15 3 29 2.000 sőbb elhatározás értelmében 263 » » 67 4.000 26 4 2 2.880 frtra emeltetett fel. Domahidy Ferencz . - . » . » 5.000 17 5 7 2.700 czimzetes csendőr-őrmester » 35 547 50 11 4 29 182 csendőr » 33 412 45 9 2 8 2 .) 137 2 ) ugyanebben az évben meg is » » 29 412 45 6" 28 137 szűnt. czimzetes csendőr-őrmester » 39 547 50 10 6 4 182 csendőr-őrsvezető » 39 547 50 9 6 4 182 czimzetes csendőr-őrsvezető » 34 430 70 10 8 22 144 Földvári János csendőr » 36 412 45 6 11 137 Friedmann Manó .... czimzetes csendőr-őrmester csendőr 35 32 547 412 50 45 10 7 10 2 13 3 )182 137 3 ) ezt a nyugdíját még ugyanabban az évben 1.034 fo­rinttal megvál­Gáboresik Mihály » » 33 412 45 7 16 137 • totta. Halamka Ferencz . . . csendőr-őrmester » 33 646 05 15 2 23 242 Halász József .... » » 40 700 80 15 1 6 263 •

Next

/
Oldalképek
Tartalom