Képviselőházi irományok, 1892. X. kötet • 349-285. sz.

Irományszámok - 1892-383. A kereskedelemügyi m. kir. minister jelentése, az országgyüléshez, a hidegkút-tamásii h. é. vasút engedélyezése tárgyában

382 383. szám. . szám* A kereskedelemügyi m. kir. minister jelentése, az országgyűléshez, a hidegkút-tamásii h. é. rasut engedélyezése tárgyában. Tisztelt Képviselőházi Tolna vármegyében a termékeny Koppány völgyben fekvő Tamási község jelentékeny közigazgatási és kereskedelmi központot képez, melynek az országos vasúti hálózattal való össze­köttetése a vidéki érdekeltség körében annál szükségesebbnek ösmertetett fel, minthogy ezen vidék megfelelő közutak felett nem rendelkezett. Ezen vidék közigazgatási és közgazdasági viszonyainak javítását és fejlesztését tartva szem előtt, — a m. kir. államvasutak Hidegkút-Gyönk állomásától Tamási-ig vezetendő h. é. vasút megépítésére és üzletére vonatkozó engedélyokiratot a m. kir. ministerium nevében, a magyar általános hitelbanknak, mint engedélyesnek a mai napon kiadtam. '/• Az •/. alatt csatolt helyzetrajzi vázlatban feltüntetett vasútvonal építési hossza 12 ,6 ° kilométer és szabványos nyomtávval fogna kiépíttetni. Az engedély-okirat kiegészítő részét képező építési és üzletberendezési feltételek értel­mében a pálya oly módon lesz megépítendő, hogy azon a vonatok óránkinti 30 kilométer leg­nagyobb menetsebességgel közlekedhessenek. A legnagyobb emelkedés, illetve esés 6°/oo. A legkisebb kanyarulat félátmérője a nyilt pályán 300 méter. A pálya egy vágánynyal építendő és az aczélból gyártandó sinek folyóméterenkint 23* 6 kilogrammnál könnyebbek nem lehetnek. A helyi érdekű vasúton Hidegkút-Gyönk csatlakozó állomáson kivül a következő állomások, lletve rakodó megállóhely létesíttetnek: Majsa rakodó állomás, Adorján major rakodó meg­iállóhely és Tamási-Miklósvár végállomás. Az építési munkálatokat engedélyes az engedély-okirat keltétől számított egy és félév alatt befejezni és a vasutat a közforgalomnak átadni tartozik. A tényleges építési és üzletberendezési költség 354.000 írttal, azaz pályakilométerenkint 28.095 írttal állapíttatott meg, melyből forgalmi eszközök beszerzésére 31.500 frt, tartalékalap képzésére pedig 6.000 frt hasítandó ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom