Képviselőházi irományok, 1872. XIX. kötet • 796-860. sz.

Irományszámok - 1872-808. 1874. évi XIII. törvényczikk az Oroszorsággal 1873. évi május 20/9-ik napján kötött posta-szerződésről

808. SZÁM. 41 l'ordre de St. Anne de Russie de l-re classe et de St. Vladimír de la 3-e classe avec les épées, Grand'-Croix de l'ordre de l'Epée de Suéde, des Guelphes de Hanovre, du Lion Néerlandais, de la Couronne de Chéne de Luxembourg et de Charles ül. d'Espagne, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Rus­sies Son aide de camp Général, Général de Ca­valerie, Ministre d'Intérieur, Membre du Conseil de l'Empire, Alexandre Timacheff, Chevalier des ordres de Russie: de St. Alexandre Nevsky, de l'aigle Blanc, de St. Vladimír de 2-e classe. de Ste Anne de l-re classe surmonté de glaives, des St. Stanislas de l-re classe, Grand'-Croix de ordres étrangers: du Dannebrog du Danemark, de l'Epée de Suéde etc, et Son Conseiller Privé, Directeur du Dépar­tement de Postes, Báron Jean Velho, Chevalier des ordres de Russie: de l'aigle Blanc, de St. Vladimír de 2-e classe, de St. Anne de l-re classe et de St. Stanislas de l-re classe, Grand-Croix des ordres étrangers: de l'aigle rouge de Prusse, du Dannebrog du Danemark etc. lesquels, aprés s'étre communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sönt convenus de ce qui suit: Article 1. Echange des correspondances. II y aura entre les Administrations des Postes d'Autriche-Hongrie et l'Administration des Postes de Russie un échange périodique et régu­lier d'objets de la poste aux lettres et de mes­sageries, originaires des Etats respectifs ou prove­nant des pays auxquels les Administrations des Postes des parties contractantes peuvent servir d'intermédiaire. Article 2. Moyens de transport. Cet échange pourra étre effectué par térre ou par mer. II sera fait de préférence directement KÉPVH. IKOMÁNT. 1872/75. XIX. Szt.-Vladimir-rendek lovagját, a svéd kard-rend, a hannoverai Guelph-rend, a németföldi oroszlán­rend, a luxemburgi tölgykoszoru-rend és III. Ká­roly spanyol király rendje nagykeresztesét; és ő Felsége minden oroszok császárja, Timacheff Sándor főhadsegédét, lovassági tábornokot, belügymi­nistert, a birodalmi tanács tagját, az orosz Szt.­Nevszky Sándor-rend, fehér sas-rend, II. osztályú Szt.-Vladimir-rend, a karddal díszített I. osztályú Szt.-Anna-rend és I. osztályú Szt.-Szaniszló-rend lovagját, a dán Dannebrog-rend, a svéd kard-rend nagykeresztesét stb., és báró Velho János titkos tanácsost,a posta-osztályigazgatóját, az orosz fehér sas-rend, a D-od osztályú Szt.-Vladimir-rend, az I-ső osztályú Szt.-Anna-rend, és I. osztályú Szt.­Szaniszló-rend lovagját, porosz vörös sas-rend és a dán Dannebrog-rend nagykeresztesét stb., kik a kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után a következőkben állapodtak meg : 1. csikk. Postai küldemények váltása. Az osztrák-magyar monarchia posta-igazgatá­sai és Oroszország posta-igazgatása rendes időkö­zökben levél- és kocsipostai küldeményeket fognak váltani, melyek akár az illető, akár más oly or­szágból eredhetnek, melyre nézve a szerződő felek posta-igazgatásai közvetitőkül szolgálnak. 2. czikh. Szállítási eszközök. A küldeményváltás szárazon vagy vizén tör­ténhetik, és pedig lehetőleg közvetlenül a szerződő 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom