Képviselőházi irományok, 1872. XIII. kötet • 622-648. sz.

Irományszámok - 1872-636. Törvényjavaslat, az Oroszországgal 1873. évi május 21/9-ik napján kötött posta-szerződésről

636. SZÁM. 109 636. szám. Törvényjavaslat az Oroszországgal 1873. évi május 21 / 9-ik napján kötött posta-szerződésről. (A képviselőház által elfogadott végszerkezet.) ő csász. és apóst. kir. Felségének és ő Felsége az orosz császárnak meghatalmazottjai által az 1867. évi XVI. törvényczikk III. czikkében megszabott mód szerint kötött és Sz.-Pétervárott 1873. évi május 2l /9 napán aláirt posta-szerződés, miután az országgyűlés által elfogadtatott, s utóbb mind­két szerződő fél részéről szokott módon megerősíttetett, a hozzávaló jegyzőkönyvvel együtt ezennel az ország törvényei közé iktattatik. Szövege a következő: Sa Majesté PEmpereur d'Autriche, Roi de Bohémé etc. et Roi Apostolique de Hongrie et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, animés d'un commun désir d'améliorer le service de cor­respondances entre leurs Etats respectifs, ont ré­solu de conclure une convention postaié et ont nőmmé a cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohémé etc. et Roi Apostolique de Hongrie, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés la Cour Impériale de Russie le Báron Fer­dinánd de Langenau, Général de Cavalerie, Con­seiller intimé et Chambellan, Chevalier de l'ordre de la Couronne de Fer de l-re classe, et de l'ordre de Léopold avec la décoration militaire, de l'ordre de St. Anne de Russie de l-re classe et de St. Vladimír de la 3-e classe avec les épées, Grand'-Croix de l'ordre de l'Epée de Suéde, des Guelphes de Hanovre, du Lion Néerlandais, de la Couronne de Chéne de Loxembourg et de Charles III. d'Espagne, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Rus­sies Son aide de camp Général, Général de Ca­valerie, Ministre d'Intérieur, Membre du Conseil de l'Empire, Alexandre Timacheff, Chevalier des ő Felsége az ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya, és ő Felsége minden oroszok császára, javítani óhajt­ván az államaik közt létező postai viszonyokat, postaszerződés megkötését határozták el, s e czél­ból meghatalnazottjaikul nevezték ki: ő Felsége az ausztriai császár, Csehország ki­rálya stb. és Magyarország apostoli királya, Lan­genau Ferdinánd bárót, az orosz császári udvar­nál való rendkívüli követét s teljhatalmú ministerét lovassági tábornokot, titkos tanácsost és kamarást, az 1-ső osztályú vaskorona-rend és a katonai dí­szítéssel ellátott Lipótrend, az orosz 1-ső osztá­lyú Szt.-Anna és a karddal díszített III. osztályú Szt.-Vladimir-rendek lovagját, a svéd kard-rend, a hanoverai Guelph-rend, a németföldi oroszlán­rend, a luxemburgi tölgykoszoru-rend és III. Ká­roly spanyol király-rendje nagykeresztesét; és ő Felsége minden oroszok császárja, Timacheff Sán­dor főhadsegédét, lovassági tábornokot, belügymi­nistert, a birodalmi tanács tagját, az orosz Szt.­Nevszky Sándor-rend, fehér sas-rend, II. osztályú Szt.-Vladimir-rend, a karddal díszített I. osztályú Szt.-Anna-rend és I. osztályú Szt.-Szaniszló-rend

Next

/
Oldalképek
Tartalom