Képviselőházi irományok, 1872. VIII. kötet • 463-477. sz.

Irományszámok - 1872-475. A közmunka és közlekedési- és pénzügyi ministerek együttes jelentése a keleti vasut ügyének állásáról

.92 475. SZÁM. fizetés módozatainak meghatározásától függ. Hogy ezen módozatok minél czélszerübben ha­tároztassanak meg, szóbeli tárgyalást tartunk szükségesnek, melyre annak idején határnapot kegyesen kitűzni kérünk. Ajánlatunkat, Nagyméltóságod bölcs Ítélete alá bocsátván, a mellékletben kimutatjuk az óvadéknak az angol-magyar bank részéről történt letételét, és kijelentjük, hogy ezen Melléklet ajánlat alapján csakis e hó végéig óhajtunk kötelemben maradni, miért is a további tár- nian y ziíc gyalások mielőbbi megindítását kérjük. y Hódoló tisztelettel maradván Nagyméltóságod Pest, augusztus hó 16-án 1868. alázatos szolgája gr, Bánffy Miklós s. k. Anglo-magyarbank: gr. Károlyi Ede s. k. Hajós s. k. Stein s. k. br. Anthoziíyof Clark Capper et Consortium neve (olvashatlan.) A másolat hiteléül: Bozóky István s. k., s. h. aligazgató. 1. A f. évi augusztus hó 19-én d. e. 10 órakor tartott bizottmányi ülésben felbontatott. Ribáry s. k. Rohrmüller s. k. M. k. vasutépitészeti igazgatóság. 2870 2 % 1868. B) ad 3 Offert Die Gefertigten erklaren sich béreit unter den ihnenbekannt gegebenen Vorbedingungen und Concessions-Bedingungen, Bau- und Beírieb der Linie Grosswardein-Klausenburg im Concessions-Wege zu übernehmen, wenn ihnen: a) Von der königl. ung. Regierung ein Reinertragniss von Dreissigneuntausend Achthundert d. i. 39.800 fl. ö. W. in Silber garantirt wird. b) lm Falle als sie die Linie Grosswardein-Klausenburg der Regierung wieder zurückzustel­len genöthigt würden, der Rückkaufspreis mit neun Millionen, achtmalhunderítausend d. i. 9,800.000

Next

/
Oldalképek
Tartalom