Képviselőházi irományok, 1869. IX. kötet • 909-999. sz.

Az 1869-dik évi april hó 20-dikára hirdetett OR8ZÁGGYÜLÍS 11 r * KÉPVISELŐHÁZÁNAK IROMÁNYAI IX. KÖTET. HITELES KIADÁS. PEST, NYOMATOTT A DEUTSCIT-FÉLE KÖNYVNYOMDA ÉS KIADÓI-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG INTÉZETÉBEN. 1871

Next

/
Oldalképek
Tartalom