Képviselőházi irományok, 1869. VIII. kötet • 773-908. sz.

Az 1869-ik évi april hó 20-dikára hirdetett ORSZÁGGYŰLÉS u ' KÉPVISELŐHÁZ. — IROMÁNYOK, — VIII.

Next

/
Oldalképek
Tartalom