Képviselőházi irományok, 1869. II. kötet • 105-240. sz.

Az 1869-dik évi april hó 20-dikára hirdetett OR8ZÁGH3-YtJLÉ8 KÉPVISELŐHÁZÁNAK IROMÁNYAI. II. KÖTET. HITELES KIADÁS. PEST, • NYOMATOTT A DEUTSCH-FÉLE KIADÓ- ÉS KÉSZVÉNY-TÁBSA3ÁG INTÉZETÉBEN. ÍST'O.

Next

/
Oldalképek
Tartalom