Képviselőházi irományok, 1869. I. kötet • 1-104. sz.

Irományszámok - 1869-14. Tisza Kálmán inditványa az iránt, hogy kormány kinevezésétől függő hivatalt nyertek képviselői állasukról mondjanak le - 1869-15. A képviselők betüsoros névjegyzéke

42 15. SZÁM. Bujanovich Sándor. Eitel Frigyes. Hajdú Ignácz. Buttler Sándor gr. Eördögh Frigyes. Halassy Gyula. Buzinkay Pál. Eöry Sándor. Halász Boldizsár. Bittó István. Eötvös József báró. Ercsey Lajos. Ernuszt Kelemen. Halmossy Endre. Harkányi Károly. Házmann Ferenez. -• Eszterházy Pál gr. Eszterházy Pál herczeg. Éber Nándor. Henszlmann Imre. Hertelendy Kálmán. Hevessy Bertalan. * Éder István. Hodosiu József. Érkövy Adolf. Hoffmann Pál. Barabás Sándor. Hollán Ernő. Batagliarini Pál. Horváth Boldizsár. Bedeko\ics Kálmán. Horváth Döme. Horváth Elek. Fabritius Károly. Horváth János. Farkas Elek. Horváth Mihály. Fazekas Alajos. Horváth Sándor. ­Fejér Miklós. Hosszú József. Fekete József. Högyószy Gyula. Feszt Imre. Hrabár Manó. Ciotta János. Fillenbaum Ferenez b. Huszár Imre. Csanády Sándor. Fluger Károly. Huszár István. Csáky Tivadar gr. Forgách Antal gr. Császár Bálint. Földváry Miklós. • Csernátony Lajos. Fráter Imre. Csernovics Péter. Ftilepp Lipót. Csiky Sándor. Hátz Yilnios. Csörghe László. Fodróczy Sándor. Hervoics István. Horváth Péter. %. Czaar Iván. Gaál Endre. Ihász Rezső. Gaál János. Irányi Dániel. Gajzágó Salamon. Ivacskovics György. Gábriel István. Ivánka Imre. Dapsy Vilmos. Gál Miklós. Ivánka Zsigmond. Dániel Márton. Gál Péter. Dániel Pál. Gáspár András. Deák Ferenez. Gecző János. Janicsáry Sándor.. Deáky Lajos. Gliyczy Ignácz. Jankovics Antal. Degenfeld Béla gr. Ghyczy Kálmán. Gonda László. Gorove István. Jankovics Gyula. Jankovics Miklós. Jámbor Pál. Dezső Szaniszló. Grántzenstein Gusztáv. Jeszenszky Lajos. Dienes József. Grázer Frigyes. Joanesku Lázár. Dietrich Ignácz. Gromon Dezső. Joanovics György. Dobsa Lajos. Gubody Sándor. Jonesku Döme. Domahidy Ferenez. Győrffy Gyula. Jókai Mór. Dőry János. Grueszku Lázár. Jurka Bazil. Drágfy Sándor. Justh József. Drottleff Tamás. ! Justh Kálmán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom