Képviselőházi irományok, 1869. I. kötet • 1-104. sz.

Irományszámok - 1869-2. A képviselők osztályszerinti névjegyzéke

4 2. SZÁM. 2. szám. A KÉPVISELŐK 11 osztályszerinti JEGY HE Alakíttatott april 27-dikén 1869. I. osztály. 1. Patay István Nagy János Plachy Lajos Domahidy Ferencz Binder Lajos Máriássy Béla Zichy Nándor gr. Buday Sándor Mocsonyi Sándor 10. Pilisy Lajos Sümeghy Ferensz Paczolay János Máttyus Aristid Zweyer Frigyes Kapp Gusztáv Dienes József Házmán Ferencz Simay Gergely Granzenstein Gusztáv 20. Vay Mihály gr. Jnsth József Horváth Mihály Vukovics Sehő Ocskay Eudolf Dezső Szaniszló Papp József Muzslay Sándor Kürthy István Berónyi Ferencz gr. 30. Fillenbaum Ferencz br. Sárközy Béla Szirmay Ferencz gr. Széky Péter Császár Bálint Várady János Berde Mózes Kossuth Ferencz Bezerédj László Jurka Bazil 40. Szentiványi Károly Lindtner Gusztáv Lőry János Halassy Gyula Anker Hugó Bauch György báró Josipovics István. II. osztály. 1. Nedeczky István Ugrón Lázár Vay Béla báró Bethlen Farkas gr. Mukits Ernő Nyáry Pál Csiky Sándor Csernovits Péter Henszlmann Imre

Next

/
Oldalképek
Tartalom