Képviselőházi irományok, 1865. VI. kötet • 313-387. sz.

A z 1865. évi decz. lO-dikére hirdetett ORSZÁGGYŰLÉS • - • •• . j NYOMTATVÁNYAI. KÉPVISELŐHÁZ. - IROMÁNYOK. Yll

Next

/
Oldalképek
Tartalom