Képviselőházi irományok, 1865. IV. kötet • 193-250. sz.

Irományszámok - 1865-198. Törvényjavaslat a magyar éjszak-keleti vasut kiépitése tárgyában

72 CXCVIII. SZÁM. kell lennie , azonban ezen vonalnak közleke­dés-képessé tétele 1871-dik évi május haváig el­halasztathatik. Lényay s. k. Granzens,tein s. k. Ilollán Ernő, s. k. Fackh Oszkár s. k. Báró Sennyey Pál s. k. Gr. Schönfoorn-Buchheim Ervin s. k. Tisza Kálmán, s. k. Debreczen város meghatalmazottja. Dnnin Borkowszky Szever, saját, valamint Gr. Russocki Vlaűimir és Mlodecki Kázmér lovag nevében, s. k. A másolat hiteléül Bozóky István, s. k. aligazgató. (P. H.) 111. melléklet a 198. sz. irományhoz. V Pontozatok, melyek az alábbi vasutak építésére és üzletére nézve egy társulatnak adandó enge­dély alapjául szolgálandnak. 1. A vonalak megnevezése. Az engedélyezendő vasutak: 1. Debreczentől Szatmár-Németin s Tekeházán át Szigetig j 2. Tekeházától Csapon s Vekén át Kassáig ; 3. Vekétől Sátoralja-Uj helyen át Zomborig; 4. Csaptól Munkácsig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom