Felsőházi napló, 1939. III. kötet • 1942. március 10. - 1943. április 12.

Ülésnapok - 1939-63

Az országgyűlés felsőházának 63. ülése József, Kiss Ernő, Kiss Lajos Kölcsey Béla, Kuszka István, Lehner Vilmos, Magoss György, báró Majthényi László, Majzik Viktor, vitéz Meskó Zoltán, Mesterházy Ernő, Mészáros Ist­ván, Mikecz Dezső. Muzsik Olivér, Nagy Pál. Ostffy Laios, gróf Pálffy Géza. Pekáry István, Plihál Viktor* báró Prónay R. György, báró Ragá'lyi-Balassa Ferenc, Rakovszky Endre, Ra­kovszky Iván, Ravasz László, Ripka Ferenc, gróf Szapáry Lajos, gróf Széchényi Viktor, Széli József, Szojka Kálmán, Tarányi Ferenc. Téglássy András, Tomesányi Móric, báró Ur­ban Pál, báró Vay László, Viozián István. Zilahi-Sebess Dénes.« »A közjogi bizottságba (60 tag): Agoraszitó Tivadar, Bálás Barna, Bálás Cornél, Balogh Jenő, S. Bálint György, gróf Bánffy Miklós, Berczelly Jenő, gróf Bethlen István, gróf Beth­len Pál, Bezerédj István, báró Bottlik István, gróf Csekonics Iván, Czapik Gyula, gróf Czi ráky József, gróf Esterházy János, báró Fiáth Miklós, Glattfelder Gyula, vitéz Görgey László, Harrer Ferenc, Huszár Aladár, Ilniczky Sán­dor, Inczédy-Joksman Ödön, Jekelfalussy Zol­tán, Józan Miklós, vitéz József királyi herceg, vitéz József Ferenc királyi herceg, báró Kaas Albert, Kapi Béla, gróf Károlyi Gyula, Köl­csey Béla, Lázár Ferenc, Madarász István, Majzik Viktor, Pap József, Papp Antal, Pesthy Pál, Péchy Manó, Pintér László, báró Prónay R. György, Raffay Sándor, Rakovszky Endre. Rakovszky Iván, Ravasz László, Rupprechl Olivér, Serédi Jusztinián, gróf Szapáry Lajos, Széli József, Szilágyi Lajos, Szmrecsányi La jos, Szojka Kálmán, Szüllő Géza, gróf Teleki József, gróf Teleki Tibor, Téglássy András, Tomcsányi Móric, Tomcsányi Vilmos Pál, Tö­reky Géza, báró Vécsey Miklós, Wekerle Sán­dor, Zubkovics György.« Tarányi Ferenc jegyző (olvassa): »A közoktatásügyi bizottságba (60 tag): Albrecht királyi herceg, Andreetti Károly, báró Apor Vilmos, Ágoston Sándor, Bakay Lajos, Balogh Jenő, gróf Bánffy Miklós, vitéz Biró István, Cotel Ernő, Dohnányi Ernő. Domanovszky Sándor, Endrédy Vendel, Fehér Gyula, Gerinczy Pál, Glattfelder Gyula, Groffits Gábor, Grősz József, Herczeg Ferenc, Horváth Győző, Hossu Gyula, báró Inkey József, Józan Miklós, vitéz József királyi herceg, Kapi Béla, Kelemen Krizosztom, gróf Khuen-Héderváry Károly, Kolossváry Mi­hály, báró Korányi Sándor, Kriston Endre, Lőke Károly, Madarász István, Medgyasszay Vince, Mesterházy Ernő, Mihailich Győző, Moli­toris Károly, Múzsa Gyula, Orsós Ferenc, Papp Kálmán, Pékár Mihály, Raffay Sándor, Révész Imre, Sándor Imre, Serédi Jusztinián, Shvoy Lajos, Simon György, Steiner Miklós, Sulyok István, Szabó István, Szinnyei József, Sztojka Sándor, Tost Barnabás, Trikál József, Vásár­helyi János, Vendl Aladár, Voinovich Géza^ gróf Zichy Gyula, gróf Zichy István, Zimányi Gyula, Zimmermann Ágoston. A külügyi bizottságba (60 tag): Albrecht királyi herceg, gróf Andrássy Mihály, gróf Apponyi Károly, Balogh Jenő, Baranyai Lipót, gróf Bánífy Miklós, Beöthy László, gróf Beth­len István, Ohorin Ferenc, gróf Csekonics Iván* gróf Cziráky József, Egry Aurél, Erney Károly, Fabinyi Tihamér, Glattfelder Gyula, Hegedűs Lóránt, Herczeg Ferenc, vitéz Huszár Aladár, gróf Jankovich-Bésán József, Jekelfalussy Zol­tán, Józan Miklós, vitéz József királyi herceg, vitéz József Ferenc királyi herceg, Kánya Kál­mán, gróf Károlyi Gyula, gróf Khuen-Héder­1942. évi március hó 10-én, kedden. 3 váry Károly, báró Kornfeld! Móric, herceg Mon­tenuovo Nándor, Mutschenbacher Emil, Múzsa Gyula, Ottlik György, Örffy Imre, őrgróf Palla­vicini Alfonz, báró Prónay R. György, vitéz Purgly Emil, Raffay Sándor, Rakovszky Endre, Ravasz László, Rőder Vilmos, Seitovszky Tibor, gróf Semsey László, Serédi Jusztinián. gróf Somssich Gyula, gróf Somssich László, Somssich Miklós, vitéz Soós Károly, gróf Szapáry Lajos, gróf Széchényi Domonkos, gróf Széchényi Vik­tor, vitéz báró Szurmay Sándor, Szüllő Géza. Tarányi Ferenc, gróf Teleki Gyula, Tomcsányi Móric. Tomcsányi Vilmos Pál. báró Vay László, báró Vojnits Sándor, báró Waldbott Kelemen, Wekerle Sándor, Zilahi-Sebess Dénes. A napló-hitelesítő bizottságba (30 tag): And­reetti Károly, Bálás Barna, S. Bálint György, Biró Zoltán, Cotel Ernő. Domanovszky Sándor, vitéz Endrey Antal, Groffits Gábor, gróf Hadik Barkóczy Endre, Halasy József. Heekeniberger •Konrád, Herczeg Ferenc, Jakabffy Gyula, Kiss Lajos, Lehner Vilmos, báró Majthényi László, Mészáros István, Mikecz Dezső, Muzsik Olivér. Papp Kálmán, Pékár Mihály, Sántha György, gróf Sennyey Ferenc, Simon György, Szinnyei József, Szluha Aladár, gróf Sztáray Tassilo. Trikál József, gróf Zichy György, Zimmermann Ágoston.« *i : Péchy Manó jegyző (olvassa): »A pénzügyi bizottságba (60 tag): Gróf Apponyi Károly, Baranyai Lipót, vitéz Barcy Gábor, Beöthy László, Beretvás t János, gróf Bethlen István, gróf Béldi Kálmán, Biró Zoltán. Buday-Goldberger Leó, Chorin Ferenc, Czettler Jenő, Egry Aurél, Endrédy Vendel, Erdőhegyi Lajos. Erney Károly, Fabinyi Tihamér, báró Fiáth Tibor, Fischer Béla, Glat'tf elder Gyula, vitéz Gyulay Tibor, Hanny Tódor, Harrer Ferenc, Hegedűs Lóránt, Hoepfner Guido, gróf Hoyos Miksa, vitéz Huszár Aladár, báró Kaas Albert, e gróf Károlyi Gyula, gróf Khuen-Hederváry Károly, Kolossváry Mihály, Koós Zoltán, báró Korn­feld Móric, Lázár Ferenc, Lehner Vilmos, herceg Montenuovo Nándor, Mutschenbacher Emil, örffy Imre, Pap Elek, Papp Kálmán, Pesthy Pál, Péchy Msnó, báró Prónay R. György, Ripka Ferenc, Schandl Károly, Schmidt Richárd, Schóber Béla, Schubert Tódor, Seitovszky Tibor, Serédi Jusztinián, ííróf Somssich Gyula, gróf Somssich László, Szabó Iván, Szőke Gyula, Szüllő Géza, Tarányi Ferenc, Vida Jenő, Visnya Ernő, báró Wald­bott Kelemen, Weiss Fülöp, Wekerle Sándor.« »A társadalompolitikai bizottságba (60 tag) : Albrecht kir. herceg, báró Apor Vilmos^ Bakay Lajos, Balogh Jenő, gróf Batthyány Zsigmond, Bezerédj István, Borhy György, Bubnics Mi­hály, Czapik Gyula, gróf Cziráky József, Dani Balázs, Dudás Miklós, Fehér Gyula, Fischer Béla, Glattfelder Gyula, Harrer Ferenc, Heckenberger Konrád, vitéz Hellebronth An­tal, Horváth Győző, vitéz Huszár Aladár, Hüttl Tivadar, vitéz József Ferenc kir. her­ceg, Kapi Béla, Kelé István, Kelemen Krizosz­tom, Keszthelyi Gyula, Kiss Lajos, Kolossváry Mihály, báró Korányi Sándor, Lőke Károly, Ludány Miklós, Magoss György, Mészáros Ist­ván, Mihalovics Zsigmond, Miskolczy Dezső, Morvay István, Papp Kálmán, Péchy Manó, Pintér László, Rátz Mihály, Ripka Ferenc, Sándor Imre, Schandl Károly, Schubert Tódor, vitéz Simon Elemér, Simon György, Sivó Ernő, vitéz Soós Károly, Steiner Miklós, Szi lágyi Lajos, Szmrecsányi Lajos, gróf Teleki 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalom