Főrendiházi napló, 1865. I. kötet • 1865. december 14–1868. deczember 9.

Az 1865. decz. l0-dikére hirdetett ORSZÁGGYŰLÉS N YOMTATVÁNYAI FŐEENDI HÁZ.; - NAPLÓ.

Next

/
Oldalképek
Tartalom