Felsőházi irományok, 1935. IX. kötet • 367-414., VI-XV. sz.

Irományszámok - 1935-414

414. szám. 329 Utasíttatik a minisztérium, hogy — amennyiben annak szüksége felmerül, hogy egyes személyek a jelen törvény hatálya alól megfelelő intézmény felállítása útján, a nemzet különleges érdekéből kivételesen mentesíttessenek — ily intézmény létesítésére az országgyűlésnek megfelelő előterjesztést tegyen.« A 26. §-nál. Az utolsó bekezdés elé új bekezdésként a következő szöveget vette fel : »A 3. pontban meghatározott cselekmény bűntett és büntetése három évig terjedhető börtön, hivatalvesztés és a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése, ha az 1. §. harmadik bekezdésének a) vagy d) pontjában meghatározott személyi körülmények igazolása végett követik el.« A 27. §-nál. A második sorban levő »vétséget« szó elé »bűntettet vagy« szava­kat vette fel. Az együttes bizottság kéri a t. Házat, hogy a bizottság javaslatát a maga részéről is elfogadni és annak tárgyalására a sürgősséget kimondani méltóztassék. Kelt Budapesten, a két Ház bizottságainak 1939. évi április hó 27. napján tartott együttes ülésében. Tóreky Géza s. k., JPéchy László s. Te., a két Ház együttes bizottságának elnökei. gróf Bethlen Bál s. k., MahUai János s. h., a két Ház együttes bizottságának előadói. Felsőházi iromány. 1935—1940. IX. kötet. s 42

Next

/
Oldalképek
Tartalom