Főrendiházi irományok, 1896. XXV. kötet • 1036-1042. sz.

/ Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett ORSZÁGGYŰLÉS NYOMTATVÁNYAI. FŐRENDI HÁZ-IROMÁNYOK. XXV.

Next

/
Oldalképek
Tartalom