Főrendiházi irományok, 1896. XIX. kötet • 794-834. sz.

'. - ' ' Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett ORSZÁGGYŰLÉS NYOMTATVÁNYAI. FŐRENDI HÁZ-IROMÁNYOK. XIX.

Next

/
Oldalképek
Tartalom