Főrendiházi irományok, 1896. X. kötet • 492-522. sz.

Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett ORSZÁGGYŰLÉS NYOMTATVÁNYAI. FŐRENDI HÁZ-IROMÁNYOK. X.

Next

/
Oldalképek
Tartalom