Főrendiházi irományok, 1896. VII. kötet • 325-353. sz.

•> - . ,» w Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett ORSZÁGGYŰLÉS NYOMTATVÁNYAI. FŐRENDI HÁZ-IROMÁNYOK. VII.

Next

/
Oldalképek
Tartalom