Főrendiházi irományok, 1881. VIII. kötet • 581-628. sz.

Irományszámok - 1881-611

DCXI. SZÁM. 211 21. §. A jelenleg engedélyezett vasúton az engedélyes saját szállítmányai után a szállítási adó az engedélyezés napjától számított 10 éven át nem szedetik. 22. §. • A helyi érdekű vasutakról szóló 1880. évi XXXÍ. t.-cz. 8. és 11. §-aiban foglalt kedvezmények a jelenleg engedélyezett vasútra is kiterjesztetnek. . 23. §. Ezen engedély minden okmányszerü kiadványai bélyegmentesek. >A m. kir. ministerium nevében< Budapesten, 1882. évi deczember hó 21-én. (P- H.) Br. Kemény Gábor *. &., közmunka- és közlekedésügyi minister. A másolat hiteléül : Bozóky István s. &., s. h. aligazgató. 27*

Next

/
Oldalképek
Tartalom