Főrendiházi irományok, 1865. II. kötet • 167-339. sz.

Az I860, évi decz. lO-dikére hirdetett •• _ _A ORSZÁGGYŰLÉS NYOMTATVÁNYA FŐRENDIHÁZ. - IROMÁNYOK. IL'

Next

/
Oldalképek
Tartalom