Főrendiházi irományok, 1865. I. kötet • 1-166. sz.

\JC % A^>,. Az 1865. évi decz. lO-dikére hirdetett •• f ORSZÁGGYŰLÉS NYOMTATVÁNYAI FŐRENDIHÁZ. - IROMÁNYOK. L ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom