Főrendiházi irományok, 1861. I. kötet

Uú'. II a : ' AZ 1861-ik ÉV APRIL 2-án PESTEN EGYBEGYŰLT ORSZÁGGYŰLÉS FŐRENDI HÁZÁNAK JEGYZÖKÖNYVEIBEN IDÉZETT IROMÁNYOK. Ország. írom. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom