1939–1944. évi országgyűlés Haeffler István, szerk.: Országgyűlési almanach. Az 1939–44. évi országgyűlésről. Budapest, 1940.

Felsőház - A Felsőház tagjainak életrajzi adatai - Az örökösjogú főrendi családok képviselői - Gróf Andrássy Mihály - Gróf Andrássy Sándor

442 Az örökösjogú főrendi családok képviselői: Gróf Andrássy Mihály 1893-ban született Velejtén, Zemplén vár­megyében. Római katolikus, nős, okleveles mér­nök, nagybirtokos. Gimnáziumi tanulmányait f kegyesrendiek sátoraljaújhelyi főgimnáziumában végezte. Műegyetemi tanulmányait a müncheni technikai főiskolán kezdte és a budapesti királyi József-műegyetemen folytatta, ahol mérnöki ok­levelet szerzett. A világháború kitörésekor a cs. és kir. 13. huszárezred pótkeretéhez vonult be és 41 hónapi katonai szolgálat után mint főhad­nagy 1918-ban akkor szerelt le, amidőn IV. Károly király meghívójá­val a főrendiház tagja lett. A világháborúban a Károly-csapatkeresz­ten kívül több kitüntetést szerzett. A magyar automobilizmus fejlesz­tése és a motorikus kishajózás megszervezése és fellendítése terén itt­hon és a külföldön igen sikeres munkát fejtett ki és a magyar színek számára sok egyéni győzelmet is aratott. Műszaki és gazdasági isme­reteit különböző hazai és külföldi vállalkozásoknál úgyis mint önkéntes munkás, de magasabb beosztásban is fejlesztette. Somogy vármegye törvényhatósági bizottságának tagja. Több sportegyesületben és a Magyar Cserkész Szövetségben, amelynek tiszteletbeli tagja, vezető­helyet foglal el mint cserkésztiszt. Gróf Andrássy Sándor 1863-ban született Pozsonyban. Róma kato likus, nős, belső titkos tanácsos, nagybirtokos. Középiskolai érettségi vizsgálatot a kegyes­tanítórend budapesti főgimnáziumában tett. A budapesti tudományegyetemen végezte a jogol és államtudományi oklevelet szerzett. Azután egy esztendeig tanulmányúton volt Angliában és Franciaországban. A homonnai választókerület­nek 1916-ig volt országgyűlési képviselője, az­után a főrendiház tagja lett, majd a felsőház megalakulásától kezdve a felsőházé. A Zemplénvármegyei Gazdák Egyesületének elnöke volt. Zemplén vármegye tiszteletbeli jegyzője, majd tiszteletbeli főjegyzője lett. 1906-tól kezdve a Királyi Magyar Automobil Club elnöke. A világháború idején megalapította az önkén­tes Automobil Testületet és a háború végéig annak parancsnoka volt. Az orosz és olasz frontokon teljesített katonai szolgálatot. Katonai kitüntetése a III. osztályú katonai érdemkereszt és a Signum Laudis A csehszlovák megszállásig a Felsőbodrogi Vízszabályozási Társulat

Next

/
Oldalképek
Tartalom